Bijbelzondag 21 oktober

In de landelijk opzet wordt dit jaar in kerken in Nederland en Vlaanderen de Bijbelzondag gehouden op 28 oktober. In onze Johanneskerk lopen we hier op vooruit. Zondag 21 oktober is er om een 10.00 een kerkdienst met medewerking van vrijwilligers van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Bijbelzondag heeft dit jaar het thema ‘Met andere ogen’. We willen mensen uitnodigen op Bijbelzondag eens op een andere manier naar de Bijbel te kijken. In een Bijbelverhaal zit namelijk meer dan je op het eerste gezicht ziet. Deze zondag behandelen we het bekende verhaal van Bartimeüs (Marcus 10: 46-52).

Hans Hinkamp

Share