Boerenwijsheid en duurzaamheid

Dr. Ton Duffhues donderdag 15 november 2018

Over boeren en tuinders en de land- en tuinbouw is veel te doen in onze samenleving. Voedsel, natuur, landschap, klimaat, duurzaamheid, het zijn onderwerpen die ons allemaal bezig houden. Dit geldt in het bijzonder voor boeren en tuinders.

Het Griekse woord voor boer is ‘georgos’ en de oer-betekenis hiervan kent twee aspecten. De boer is schepper, hij creëert iets nieuws in de vorm van voedsel, landschap etc. De boer is tegelijkertijd hoeder en beschermer: hij zorgt voor mens, dier, plant en bodem. Alles bij elkaar is de boer de drager van wat eeuwenlang met de term ‘agricultuur’ werd geduid: een manier van leven waarbij de verbondenheid met alles wat de schepping te bieden heeft centraal staat.

Op deze avond gaat dr. Ton Duffhues in op de actualiteit van het boerenleven. Hij zoomt in op de vraagstukken en dilemma’s waar boeren mee worstelen, maar ook op de oplossingen die de land- en tuinbouw heeft voor maatschappelijke vraagstukken.

Met het begrip ‘Boerenwijsheid’ houdt hij boeren én burgers, agrarische sector én samenleving graag een spiegel voor. Welke ‘waarden van het land’ staan bij boeren/boerinnen centraal? Hoe zit dat bij burgers/consumenten? Hoe zit dat bij u? Welke bruggen kunnen we slaan en welke verbindingen kunnen we maken, ook in deze regio en in deze gemeenschap?

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage). Koffie/thee € 1,-

U bent van harte welkom!

Leiding Dr. Ton Duffhues

Locatie Johanneshof

Datum donderdag 15 november 2018

Tijd 20.00 – 22.00 uur

Info Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

Share