Eeuwigheidszondag 2018

 Zondag 25 november 2018 is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is de zondag waarop in onze kerk in het midden van de gemeente de namen worden genoemd van hen die van ons heengingen in het jaar dat achter ons ligt.

Wij noemen hun namen en steken kaarsen aan om hen te gedenken. Nabestaanden kunnen een kaarsje aansteken aan de paaskaars, omdat we mogen geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. De Paaskaars is het symbool van de overwinning van het leven over de dood door Jezus Christus.

Aan de dienst wordt muzikaal meegewerkt door de Cantorij onder leiding van de heer Johan Meerdink. Voorganger in de dienst is ds. Hans Hinkamp. Kerkelijk werker Gaatske Braam-Posthumus is dit jaar verhinderd vanwege een gelijksoortige dienst in haar andere gemeente in Hengelo (Overijssel).

Voor de kleinste kinderen is er oppas. Voor oudere kinderen is er na het moment van gedenken in de kerkdienst kindernevendienst, waar ze op een eigen wijze vorm geven aan dit onderwerp. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken.

U bent van harte uitgenodigd!

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad.

Kerkelijk werker Gaatske Braam – Posthumus

Share