AKZ dienst

Op zondag 24 februari 2019 is er een bijzondere dienst. Voorgangers zijn dominee Hans Hinkamp en pastoor Rudolf Schelting, pastoor van de oudkatholieke parochie Sint Agnes in Egmond aan Zee. Medewerking wordt verleend door het gregoriaanse koor ꞌJubilate Deoꞌ. De Oud-Katholieke kerk is onafhankelijk van Rome, maar katholiek. Na de reformatie bloeit langzaam in de schuilkerken het katholieke leven weer op, gekleurd door de eigen Nederlandse geestesaard. Men begint te verlangen naar een volledig kerk-zijn: het Utrechts aartsbisdom met een eigen bisschop en een eigen bisdomraad.
Rome benadrukt echter steeds meer de ꞌmissiestaatꞌ van de Hollandse kerk, en stelt eigen gezag centraal. In 1702 wordt de toenmalige bisschop Petrus Codde op onduidelijke gronden door Rome geschorst en later afgezet. Vele priesters en gelovigen protesteren tegen deze willekeurige daad, maar zonder resultaat. Door Rome benoemde bisschoppen krijgen weinig voet aan de grond. Rome wil het zelf regelen en weigert inspraak. In 1723 wordt Cornelis Steenoven door de bisdomraad tot aartsbisschop gekozen. Rome weigert deze keuze goed te keuren en spreekt de excommunicatie uit over Steenoven en de katholieken die hem trouw blijven. Dit leidt tot de breuk tussen Utrecht en Rome. In 2019 is de verhouding met Rome en de RoomsKatholieke kerk in Nederland goed. In de Oud-Katholieke Kerk mogen de priesters trouwen. De vorige aartsbisschop van Utrecht, mgr. Jan Glazemaker, wijdt in 1999 de eerste vrouw tot priester. Er zijn nu twee bisschoppen. Mgr. Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht en mgr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem. De Oud-Katholieke Kerk Nederland behoort tot de Unie van Utrecht. Dat zijn de Oud-Katholieke Kerken van Europa, die allen een eigen ontstaansgeschiedenis hebben. De aartsbisschop van Utrecht is voorzitter van de Internationale Bisschoppenconferentie van de Unie van Utrecht. Belangstelling? Zie www.okkn.nl of eventueel www.egmond.okkn.nl De Schola Cantorum Gregoriana Jubilate Deo is opgericht in 2003. Het zijn een dertiental zangers uit de OostAchterhoek, die graag gregoriaans zingen. Dirigent is Harrie Weenink uit Lichtenvoorde.

Alfons Liesker

Share