Vrijwilligersavond

Ook dit jaar organiseren wij graag voor u de vrijwilligersavond. Dit als dank voor uw inzet als vrijwilliger voor de kerk.

Daarvoor bieden wij u een leuke en gezellige avond aan, dit onder het genot van een drankje, een hapje met tussendoor een spelletje. De vrijwilligersavond is op vrijdagavond 15 februari 2019, aanvang 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur, in de Johanneshof. Natuurlijk is uw eventuele partner ook van harte welkom.

Voor ons als organisatie is het belangrijk om te weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. Graag ontvangen wij daarom uw opgave uiterlijk 8 februari 2019. Dit kan via mail of telefonisch op onderstaande adressen. Wilt u ook even opgeven met hoeveel personen u komt en of u dieet wensen heeft? Bent u na aanmelding, verhinderd, laat dat dan ook even weten.

Aanmelden per mail bij: Henny en Jan ter Horst (jterhorst6@yahoo.com) of per telefoon bij: Eefje en Herman Tieltjes (0544373532).

Met vriendelijke groeten Namens de kerkenraad
Henny en Jan, Janny en Ab Rikie en Eefje en Herman

Expositie Johanneshof

Ik ben Simone van Herwaarden-van Lochem, getrouwd met Edwin en moeder van twee prachtige (puber!)zonen. Al zolang ik me kan herinneren ben ik creatief bezig. Door één van mijn kinderen ben ik in aanraking gekomen met de beeldtaal van tekeningen. Ik was betoverd. Mijn interesse was méér dan gewekt, en het liet me niet meer los. De verbinding van creativiteit en zelfontwikkeling sprak me erg aan. lees verder…

AKZ dienst

Op zondag 24 februari 2019 is er een bijzondere dienst. Voorgangers zijn dominee Hans Hinkamp en pastoor Rudolf Schelting, pastoor van de oudkatholieke parochie Sint Agnes in Egmond aan Zee. Medewerking wordt verleend door het gregoriaanse koor ꞌJubilate Deoꞌ. De Oud-Katholieke kerk is onafhankelijk van Rome, maar katholiek. Na de reformatie bloeit langzaam in de schuilkerken het katholieke leven weer op, gekleurd door de eigen Nederlandse geestesaard. Men begint te verlangen naar een volledig kerk-zijn: het Utrechts aartsbisdom met een eigen bisschop en een eigen bisdomraad. lees verder…

Samen vieren? Denk mee!

De afgelopen tijd stonden er heel wat bijzondere kerkdiensten op het programma. Ik licht er twee uit: de Kerkproeverij en de Kerstnachtviering. Waarom? Deze twee vieringen zijn allebei voorbereid door een kleine groep, met de inbreng en medewerking van verschillende gemeenteleden. De reacties , zowel op de diensten als op het samen organiseren van een kerkdienst, waren heel positief. lees verder…

Gerrit bedankt!

Zondag 6 januari, de eerste zondag in het nieuwe jaar, was er na de kerkdienst (traditiegetrouw) gelegenheid elkaar een goed en gezegend nieuwjaar toe te wensen. Na afloop was het dan ook een gezellige drukte in de Johanneshof. Na het eerste kopje koffie was het woord aan Gerard van Lochem. Namens het college van de kerkrentmeesters bedankte hij koster Gerrit van Lochem voor 15 jaren trouwe dienst. Na 5 jaar kosterschap in de gereformeerde kerk, aan de Nieuwe Maat, werd hij na de kerkvereniging met de hervormde gemeente ook koster in de nieuw gevormde protestantse gemeente Lichtenvoorde. lees verder…

Gespreksavonden 2019 – Rad van gesprek

Woensdag 20 en donderdag 21 februari aanvang 20.00 uur in de Johanneshof

Wanneer doe je dat nu: zomaar in gesprek gaan met anderen? Bij onze gespreksavonden kan het. Met elkaar praten, nadenken en van gedachten wisselen over thema’s of onderwerpen die je bezig houden. We ruimen er twee avonden voor in. U kunt zelf kiezen welke avond u het beste uitkomt. Beide avonden worden gehouden in de Johanneshof. lees verder…

De dood leeft – voltooid leven Met Leo Fijen

De laatste tijd zijn er telkens lezingen en onderwerpen rondom de dood. En steeds blijkt er best veel belangstelling voor te zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de discussies over een wetsvoorstel over ‘voltooid leven’. Leo Fijen is eindredacteur en presentator van het programma Kruispunt van de RKK en daarmee van het best bekeken religieuze televisieprogramma van Nederland. Ook is hij de schrijver van boeken als ‘Het jaar dat mijn vader stierf’, ‘Hoe word ik gelukkig’ en ‘De ouders van Volendam
lees verder…

Open Tafel

Iedere derde vrijdag van de maand eten wij met een groepje mensen in de Johanneshof. Door verhuizing en ziekte zijn er een aantal plaatsen vrij aan tafel. Nu is onze vraag: zijn er alleenstaanden of echtparen die gezellig met ons mee willen eten ? De kosten zijn € 5,00 per persoon.

De eerstvolgende Open Tafel is op 21april a.s.

Hebt u belangstelling, geef u dan op bij :

Joke Lensink, tel. 0630625906 of

Joke Rouwhorst, tel. 373662

Kerkcafé in de Johanneskerk

Je hebt een druk bestaan en staat volop in deze drukke wereld? Tijd is een kostbaar goed. Familie, vrienden, werk, hobby’s? Dan blijft er soms weinig tijd over. Voor levensvragen, bezinning, of zomaar ontmoeting met leeftijdgenoten. Toch kunnen er heel wat vragen zijn die je bezig houden. Vragen over lief en leed, dilemma’s op het werk, zorgen over de toekomst, de wereld waarin we leven, de opvoeding van kinderen (of zorgen om de ouders), vragen over geloof of kerk… het kan en mag allemaal een plaats krijgen.