Expositie Johanneshof

 

In verband met de Paasactie wordt er door Toon Hendriks, fotograaf en anesthesieverpleegkundige, een fotoreportage tentoongesteld over onze werkzaamheden in het Soddo Christian Hospital in Ethiopië.

We zijn een groep van zes zorgverleners uit het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Onze missie is het verlagen van de moeder- en babysterfte tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed in Ethiopië.

Vanaf 2013 gaan we iedere twee jaar naar het Soddo Christian Hospital om daar les te geven aan artsen in opleiding, verloskundigen, verpleegkundigen en gezondheidswerkers in de buitengebieden van Soddo. Door middel van het gezamenlijk opereren en werken op de poliklinieken en verloskamers kan er veel kennisoverdracht plaatsvinden naar onze Ethiopische collega’s.

We hebben er in de afgelopen jaren veel zien veranderen, want onze collega’s zijn enorm gemotiveerd om de nieuw verkregen  kennis in praktijk te brengen.

We hebben bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan hygiëne,  omdat er veel moeders en kinderen sterven als gevolg van infecties in Ethiopië. Ook is er veel aandacht voor logistiek, zoals het op tijd bestellen van de juiste (vaak levensreddende) medicijnen en zorgen dat er protocollen en trainingen komen voor levensbedreigende complicaties die kunnen optreden. De donaties  worden gebruikt voor  medicatie,  doptones om het babyhartje mee te kunnen beluisteren (dit is een reden voor de moeders om op controle te komen ondanks dat ze er vele uren voor moeten lopen), instrumenten om  in de buitengebieden te gebruiken, etc. Dit jaar willen we een couveuse kopen en meenemen om in het SCH te gebruiken voor de te vroeg geboren baby’s.

Het WRAPS project (Washable ReuseableAffordable PadS) vanuit het naaiatelier wat we ondersteunen, loopt heel goed. Er zijn ondertussen al ruim 80.000 setjes wasbaar maandverband vervaardigd en er zijn dus even zoveel meisjes die naar school kunnen blijven gaan tijdens de menstruatie. Dit bevordert het onderwijs en de werkgelegenheid voor vrouwen. Er zijn nu 10 vrouwen in dienst van het naaiatelier.

Er wordt nu een jonge Ethiopische basisarts, Tehitina, opgeleid tot gynaecoloog. Tehitina is een zeer ambitieuze, vriendelijke en accurate jonge dokter die de taal spreekt van haar patiënten en daardoor betere zorg kan geven. We bekostigen een deel van haar opleiding en zij zal over een paar jaar in het SCH gaan werken als gynaecoloog. Het beste resultaat van ontwikkelingswerk is dat Ethiopische patiënten goed worden geholpen door Ethiopische artsen!

 

Marieke Peulers

Share