Spaardoosjes

In het maartnummer van Op Weg ontving u een spaardoosje om in de veertigdagentijd mee te leven met mensen die onze hulp kunnen gebruiken.

De diaconie steunt al jaren een project in Ethiopië. In

eerdere nummers van Op Weg (en bij de expositie in de Johanneshof) kon u er over lezen. Hoe een team artsen en verpleegkundigen afreisde en volgend jaar weer gaat afreizen naar dat verre land om gezondheidswerkers daar te ondersteunen. En dan speciaal op het gebied van moeder- en kindzorg.

Met Pasen zijn er al heel wat doosjes ingeleverd. De (voorlopige) opbrengst voor die prachtige goede doel is € 126,- Hiervoor heel hartelijk dank! Heeft u geen spaardoosje ingeleverd en wilt u dit project alsnog ondersteunen dan kan dit. U kunt een gift overmaken op de rekening van de diaconie Protestantse Gemeente Lichtenvoorde (IBAN: NL 46 RABO 0336121687) onder vermelding van Ethiopië project.

Share