Deelname aan de studiekring KBO/PCOB

Op initiatief van de afdeling Lichtenvoorde van de ouderenorganisatie KBO/PCOB is er enige tijd geleden een studiekring opgezet.

Deze studiekring komt op de eerste en de derde maandagmorgen van de maand (tussen 9.30 en 11.30 uur) in “De Treffer” bijeen.

Aan de orde komen allerlei levensbeschouwelijke en maatschappelijke onderwerpen. Zo is er in de afgelopen maanden aan de hand van documentatie gesproken over het klimaatbeleid, migratie in Europa, de veiligheid in en rondom de woning, de thuiszorg voor ouderen, de invloed van voedsel op onze gezondheid, orgaantransplantatie, het humanisme e.d.

Er is ruimschoots gelegenheid voor discussie en de onderlinge sfeer is opperbest.

De studiekring kan echter wel enige versterking gebruiken, zodat belangstellenden worden uitgenodigd om vrijblijvend te komen kennismaken. De eerste drie bijeenkomsten zijn vrijblijvend. Daarna kan men een keuze maken of u zich bij de kring wilt aansluiten.

In de maanden juli en augustus komt de studiekring, vanwege de vakantie, niet bijeen. Na het bloemencorso in september gaan we weer aan de slag.

Nadere informatie bij ondergetekende.

 

Steven Kuijt

Frans Halsstraat 10

7131 VW Lichtenvoorde

tel: 37 02 98

Share