Bijbelzondag op 20 oktober: Ik wens jou….

Ieder jaar staan we één keer nadrukkelijk stil bij de waarde en het belang van goede Bijbelvertalingen. Dit doen we in een bijzondere dienst, met medewerking van plaatselijke vrijwilligers van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Ieder jaar staan we, in de regel de eerste zondag van oktober, stil bij de bijzondere en de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Israël.

Dit jaar gaan we deze beide gegevens met elkaar combineren. Want we putten, kerk en Israël, uit dezelfde bron en delen samen de woorden van de Tenach, die wij in de kerk kennen als het oude (of eerste) testament. In het nieuwe testament lezen we verhalen over Jezus en het ontstaan van de eerste christelijke gemeenten.

Op zondag 20 oktober, om 10.00 uur, vieren we in één dienst Bijbelzondag en Israëlzondag. Dit doen we met Jiddische muziek met het combo van Johan Meerdink. De cantorij neemt ons mee met de zang van Joodse liederen.

‘Ik wens jou …’ is het thema van Bijbelzondag 2019, mede gebaseerd op de groet van Paulus in de Romeinenbrief (Romeinen 1:1-7). Vanuit de Bijbel kun je elkaar bemoedigen, tot steun zijn en het beste wensen. Want de Bijbel is goed nieuws om door te geven.

In de woorden uit Psalm 122 horen we een andere wens: ‘Om het huis van de HEER, onze God, wens ik je al het goede’. Maar was is dat eigenlijk: ‘wensen’? En wat is ‘het goede’? Kom daarvoor (en natuurlijk voor de mooie liederen en muziek!) naar de Johanneshof. Iedereen is van harte welkom!
Kerkproeverij

Share