Kennis is maar de helft

Pastoor Casper Pikkemaat donderdag 16 februari 2023, 20.00 uur

Dat het leven geen rechte lijn is, daarvan is pastoor Casper Pikkemaat heel goed doordrongen. Dat geldt voor het persoonlijk leven van mensen, maar ook voor het kerkelijk leven. Ons leven gaat via wegen en omwegen en soms zijn er onvermoede afslagen.

Enige tijd geleden was er voor pastoor Pikkemaat zelf zo’n voor velen onvoorziene afslag. Van fulltime pastoor, met o.a. een aantal mooie jaren in Lichtenvoorde en de bijbehorende kerkdorpen en daarna als pastoor in Tubbergen en omgeving, maakte hij de overstap naar een deeltijdbaan als priester en als docent levensbeschouwing aan het Carmel College in Oldenzaal. Hij is daarmee priester tussen kerkbanken en schoolbanken. Twee werelden van verschil? Of zijn er ook overeenkomsten? Kun je het mysterie van het geloof vatten in woorden? Of is het meer (groter) dan dat?

Het thema voor deze avond is ‘kennis is maar de helft’. Met deze titel en met de passie van pastoor Pikkemaat voor geloof, jongeren en geloofsbeleving belooft het een heel boeiende en inspirerende avond te worden. Iedereen is van harte welkom!

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage)

Consumpties voor eigen rekening

Donderdag 16 februari 2023, 20.00 – 22.00 uur

Info:     Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

Share