AKZ-dienst 5 november met Second Edition

Zondag 5 november, 10.00 uur, wordt het een heel mooie en gevoelvolle muzikale AKZ-dienst. We zijn heel blij dat we het kleinkoor Second Edition in de Johanneskerk te gast hebben. Met hun veelzijdige muziek (en in beeld) nemen ze ons mee in het thema: bomen. Centraal staat het begrip ‘levensboom’ en het prachtige lied ‘Family Tree’. In de liederen maken we met Second Edition een reis door diverse landen.

Allemaal zijn we mensen die wortelen in het verleden, in het voorgeslacht, en die soms ook het leven weer door mogen geven aan nieuwe uitlopers. Daarbij mogen we in de kerk ook weten dat we mogen wortelen en houvast mogen vinden in geloof. Zo schrijft de apostel Paulus in één van zijn brieven aan de eerste christenen: ‘Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid’.

In deze AKZ-dienst schenken we ook aandacht aan de actie voor de Voedselbank,. In de Johanneshof en bij de Treffer (in samenwerking met de KBO) staan kratjes klaar om geschikte goederen te doneren voor de Voedselbank. Op deze zondag sluiten we de actie af. Iedereen is van harte welkom in deze bijzondere en muzikale kerkdienst!

Share