Maandag 20 november: kom op verhaal met Greta

U wordt van harte uitgenodigd om op 20 november naar de Johanneshof (bij de Johanneskerk) te komen voor alweer de derde ‘Kom es an!’-middag voor jong en oud. Deze keer zal Greta Kuijt een aantal verhalen van eigen hand voorlezen.

Op zoek naar ‘eeuwige roem in de Achterhoek’ is ze bepaald niet. Sterker nog: het was op een onbezonnen moment dat ze spontaan aanbood om eens iets uit eigen werk voor te lezen. Een klein comité was namelijk op zoek naar onderwerpen voor het eerste jaar van de nieuw op te zetten ‘Kom es an!’-middagen. In de loop van een aantal jaren had ze verschillende verhalen en verhaaltjes geschreven, de meeste over alledaagse, soms hilarische voorvallen. Die pennenvruchten zaten alleen maar in haar computer, dus waarom zou ze ze niet eens een keer delen? Nooit verwacht dat er een publicatie aan verbonden zou worden. Het maakt het allemaal wel enigszins spannend, maar ze hoopt op gewoon een leuke en gezellige middag.

De middag begint om 14.30 uur met een kopje koffie of thee. De toegang is gratis. Een vrije gift bij de uitgang is welkom. Kom es an!

Share