AKZ-dienst Advent, met stadskoor Bredevoort

Zondag 3 december is er een AKZ-kerkdiens (Anders Kerk Zijn) met als gast: Stadskoor Bredevoort, o.l.v. Dineke de Roo. De dienst staat in het teken van advent.

Bij het Kerstfeest zien we hoe mensen van allerlei rangen en standen elkaar mogen ontmoeten, hoe  mensen uit verschillende windstreken optrekken naar Bethlehem; Jozef en Maria en van verre komen de Wijzen uit het Oosten. In deze AKZ-dienst maken we op muzikale wijze een soortgelijke rondgang met liederen uit verschillende windrichtingen, met dank aan aan Stadskoor Bredevoort.  Komen deze zondag de wijzen uit het Oosten? Of zijn ze misschien nooit weggeweest? Maar we kijken ook over de grens naar onze partnergemeente in Herold. De Hernhutterster (als geschenk uit Herold) wijst ons de weg naar het licht naar de ster van Bethlehem, naar het licht van Christus.

Share