Kerkbalans 2024

Geef vandaag voor de kerk van morgen, Actie Kerkbalans 2024

Zaterdag 23 januari is de Actie Kerkbalans van start gegaan. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen! Want alleen zó kunnen we een kerk zijn én blijven die een positief geluid laat horen in wereld vol zorgen!

 

Share