3 maart AKZ-dienst in de streektaal

Zondag 3 maart is er een AKZ-kerkdienst in de streektaal. We volgen deze keer het leesrooster en ontdekken een kant van Jezus die we niet zo vaak zien. Bij onrecht kan hij flink tekeergaan!

Het komt terug in de woorden uit de dialectvertaling van de werkgroep Dialect en Religie: ‘Van touw maken hee zich ne zwöppe en joog ze allemaole den tempel uut. Het geld van de wisselaars flaeren hee veur de grond en de taofels kieperen hee umme.’

Of het er in de Johanneskerk ook zo aan toe zal gaan? Waarschijnlijk niet. Maar je weet maar nooit! Natuurlijk is de samenzang ook in de streektaal. Er zijn in de afgelopen periode weer mooie vertalingen ver- schenen, dus die komt zeker aan bod.

Share