Donderdag 21 maart: geloven in eigen taal

Regelmatig klinkt de opmerking dat de streektaal, het Nedersaksisch, een uit stervende taal is. Maar wie zich er wat meer in verdiept zal ontdekken dat er de laatste jaren juist heel veel belangstelling voor is en dat er verrassend veel nieuwe initiatieven en ontwikkelingen zijn. De eigen taal leeft en vele streek taalliefhebbers en organisaties geloven hier heilig in.

Eén van die organisaties is de werkgroep Dialect en Religie, verbonden aan het Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (ECAL). Als lid van deze werkgroep zal ds. Hans Hinkamp vertellen over de waarde en de kracht van de streektaal op het gebied van religie of zingeving. Hij gaat in op de rol van de streektaal in zijn eigen kerkelijk werk als predikant en geeft, aan de hand van diverse vertaal voorbeelden, een kijkje in de kunst van het vertalen van religieuze teksten.

De werkgroep zorgt voor passende teksten voor kerkdiensten in de streektaal, zowel Bijbelgedeelten als liederen. Zoals ds. Hinkamp het zelf omschrijft: ‘Monnikenwerk en soms een heidens karwei.’ Of u nu wel of niet de streektaal spreekt of verstaat: iedereen is van harte welkom! Toegang gratis (vrijwillige bijdrage) Consumpties voor eigen rekening Datum: donderdag 21 maart 2024, 20.00 – 22.00 uur Info: Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

Share