Vorming & Toerusting

Als kerk willen we graag ruimte bieden voor bezinning en ontmoeting. Ontmoeting is er bij de koffie na de kerkdiensten in Johanneskerk. Daarnaast ie er iedere woensdagochtend, van 9.30 – 11.30 uur, een koffie-inloopochtend. U bent van harte welkom voor een kopje koffie, een spelletje of om zomaar wat bij te praten.

V & TOp het gebied van bezinning (en nog meer ontmoeting) is er een werkgroep, Vorming en Toerusting, die jaarlijks zorgt voor een attractief programma.

Er is meer dan de zondagse eredienst! Vorming en Toerusting zal altijd moeten zoeken naar wat er leeft en waar de gemeente behoefte aan heeft. Zo geeft zij inhoud aan de jaarlijkse gespreksavonden waar de ontmoeting en het gesprek, over geloof en samenleving, centraal staan.

Vorming en Toerusting heeft tevens als taak om zich niet alleen te richten naar binnen maar moet zich ook richten buiten haar kerkelijke grenzen. De commissie werkt in opdracht van de kerkenraad en brengt ook verslag uit aan die kerkenraad.

Aan het begin van een nieuw seizoen wordt een overzicht gegeven van wat in de komende periode aan activiteiten zal plaats vinden. Vorming en Toerusting zal u regelmatig op de hoogte houden via het kerkblad “Op Weg”. 

Klik hier voor het programmaboekje…

Downloaden (PDF, Onbekend)

 

Share