Privacystatement

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Privacy is van belang. Juist ook in de kerk waar mensen soms op hun kwetsbaarst zijn. Een goed privacybeleid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van iedereen gewaarborgd zijn, dat gegevens beveiligd worden en alleen worden gebruikt als dat in de kerk nodig is. De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn.

Als Protestantse Gemeente Lichtenvoorde zijn we aan de hand van het model aangereikt door de landelijke kerk aan de slag gaan met een eigen Privacy Statement. U vind de tekst in onderstaand en bijgevoegd pdf-bestand. Klik hier voor de privacyverklaring.

privacystatement PG Lichtenvoorde 2018

 

 

 

Share