Kerkblad

Het kerkblad “Op Weg” verschijnt 10x per jaar. De redactie is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het kerkblad. Zij is bevoegd om aangeleverde teksten te weigeren of te wijzigen. “Op Weg” wordt gratis aangeboden aan alle gemeenteleden, waarbij er wel verzocht wordt om een vrijwillige bijdrage.

Om de Op Weg digitaal te lezen kijk hier onder. (onder aan deze pagina kunt u het archief vinden)

PKN juli/augustus 2021

 

2021  2020    2019 2018
januari   januari   januari januari 
februari februari februari februari
maart maart maart maart
april april april april
mei mei mei mei
juni juni juni juni
juli/augustus juli/augustus juli/augustus juli/augustus
september september september september
oktober oktober oktober oktober
november november november november
december december december december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share