Kerkblad

Het kerkblad “Op Weg” verschijnt 10x per jaar. De redactie is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het kerkblad. Zij is bevoegd om aangeleverde teksten te weigeren of te wijzigen. “Op Weg” wordt gratis aangeboden aan alle gemeenteleden, waarbij er wel verzocht wordt om een vrijwillige bijdrage.

Om de Op Weg digitaal te lezen kijk hier onder. (onder aan deze pagina kunt u het archief vinden)

ACFrOgALTLl05TzLjpbsJoZr6zanXaWALEbmTWNiucAvZP8kcYna-BHd8ocU_zs394ap3U8r2-yQaIlTtRpNo5tRFzMyXNYo2l4PIF08JINiBXijaTZ7PegEVRVLIj0=
“PKN april 2020”]

Archief

2020    2019 2018 2017            2016            2015          2014 2013 jaargang
januari   januari januari  januari januari januari januari januari 2010
februari februari februari februari februari februari februari februari 2011
maart maart maart maart maart maart maart maart 2012
april april april april april april april april  
mei mei mei mei mei mei mei mei  
juni juni juni juni juni juni juni juni
juli/augustus juli/augustus juli/augustus juli/augustus juli/augustus juli/augustus juli/augustus juli/augustus
september september september september september september september september
oktober oktober oktober  oktober oktober oktober oktober oktober
november november november  november november november november november
december december december  december december december december december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share