Oecumene Lichtenvoorde

Aan de Oecumenische Raad van Lichtenvoorde nemen deel:

• de PKN-gemeente van Lichtenvoorde

• de katholieke geloofsgemeenschap Sint Ludger

• gemeenschap LICHT

Tot de activiteiten behoren deelname aan het programma van de commissie Vorming en Toerusting. Oecumenische viering en samenwerking bij diverse voor inspiratie en ontmoeting. Daarnaast zijn er gelegenheidsactiviteiten, zoals: Via Dolorosa (een kruiswegstatie voor kinderen over het thema pesten) en onze eigen Passion Lichtenvoorde. Voor de toekomst wordt nagedacht over de mogelijkheden voor verdere vormen van samenwerking en/of activiteiten.