Jaarwerkplan Lichtenvoorde

In de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde werken we (dit jaar voor het eerst) met een jaarwerkplan. Dit jaarwerkplan is afgeleid van het beleidsplan. Een link naar het beleidsplan vind u onder aan deze pagina. Evenals een link naar het jaarwerkplan 2015.

We doen als kerk heel veel; er zijn allerlei activiteiten. Toch weten we soms veel minder wie nu precies wat doet én wat we precies willen. Of wat er wél of niet haalbaar is. Daarvoor hopen we met een jaarwerkplan meer inzicht en overzicht te krijgen.

Het is de bedoeling dat we met elkaar meer planmatig gaan werken, waarbij we ons doelen stellen voor een bepaald jaar, die gaan uitvoeren en vervolgens met elkaar evalueren of het ons gelukt is die doelen te realiseren. Dat alles om onze kerkgemeenschap levendig en vooruitstrevend te houden.

We willen dus doelgericht te werk gaan om uit een grote groep ‘minder betrokken’ kerkleden bij meer mensen (van diverse leeftijden) belangstelling te wekken voor onze kerkelijke activiteiten in de breedste zin van het woord. Het behoren bij onze kerkelijke gemeenschap heeft voor veel mensen en ook voor kinderen veel te bieden, waarbij zeker ook de inbreng van buitenaf op prijs wordt gesteld.

In het Jaarwerkplan 2015 worden de actiepunten beschreven die betrekking hebben om diverse terreinen: De kerkdiensten; Het pastoraal werk; Speciale aandacht gezinnen met jonge kinderen; Het Jeugdwerk; Bevorderen van de gemeenschapszin; Vorming & toerusting; Diaconaat, zending en solidariteit; Etc.

namens de werkgroep, Gerard van Lochem, kerkrentmeester

Voor de volledige tekst van het Jaarwerkplan 2015: klik hier…

Voor de tekst van het Beleidsplan: klik hier…

 

 

 

Share