Eeuwigheidszondag 2020

Zondag 22 november 2020 is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is de zondag waarop in onze kerk in het midden van de gemeente de namen worden genoemd van hen die van ons heengingen in het jaar dat achter ons ligt.

Helaas kan de kerkdienst vanwege de corona beperkingen niet geheel plaats vinden op de door ons gewenste wijze. Zo zal de cantorij geen medewerking aan de dienst kunnen verlenen en is er geen samenzang mogelijk. Wat wél blijft is dat de namen van hen van wie afscheid genomen moest worden genoemd worden.

Na het noemen van de naam zal door een ouderling een kaars aangestoken worden aan het licht van de Paaskaars, als symbool van geloof in de overwinning van het leven over de dood, door Jezus Christus. Zó spreken wij de hoop en de verwachting uit dat het leven verder gaat waar wij het moesten loslaten.

Voor deze kerkdienst zullen diegenen die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen voorrang krijgen met betrekking tot de toegang tot de Johanneskerk. De overgebleven plaatsen zijn beschikbaar voor reserveringen via onze website.

U bent van harte uitgenodigd!

Met een hartelijke groet,
namens de kerkenraad, Ds. Hans Hinkamp

Share