Diaconale doelen

Vanaf 2022 ondersteunt de diaconie o.a. voor drie jaar de onderstaande projecten van de stichting Sako en de stichting Meraik Bintang. Klik op de link van de stichtingen voor meer informatie. Hier een beschrijving van de projecten.

1. Het “Moeder en Kind project” heeft tot doel het sterftecijfer rondom zwangerschap en geboorte te verlagen. Door middel van voorlichting, preventieve zwangerschapscontroles, verloskundige begeleiding voor, tijdens, en na de bevalling, een goed systeem van doorverwijzing, en zorg voor baby’s tot de leeftijd van 6 maanden, streeft partnerorganisatie Chandradip Development Society (CDS) naar een verbeterde zorg rondom zwangerschap en geboorte. Het project wordt uitgevoerd in het district Barisal in het Zuidwesten van Bangladesh.

2. Het Vocational Training Center (technische school) biedt jongeren de mogelijkheid om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Partnerorganisatie Aloshikha heeft in 2010 het Vocational Training Centre (VTC) opgericht met ondersteuning van SAKO. Het VTC biedt leerlingen een tweejarige vakopleiding in vijf vakgebieden: lasser, monteur, elektricien, computer operator en kledingmaker. Per jaar ronden zo’n 120 leerlingen de opleiding succesvol af, met een nationaal erkend diploma middelbaar onderwijs op zak. Aloshikha is bezig met een procedure waarbij de Bengaalse overheid de kosten voor de school overneemt, maar voor het zover is probeert SAKO jaarlijks aan de operationele kosten van de school bij te dragen.

3. In Bangladesh wordt het basisonderwijs verzorgd door de overheid. De kwaliteit van dit onderwijs is beperkt, waardoor veel kinderen achter raken en het uiteindelijk opgeven. Goed kleuteronderwijs kan kinderen in hun ontwikkeling stimuleren en zo een stevige basis leggen voor de schoolcarrière van deze kinderen waardoor ze het minder snel opgeven. SAKO partnerorganisaties Aloshikha en BVDO runnen samen ruim 60 pre-schools in afgelegen dorpen. Pre-schools zijn kleine lokale schooltjes die laagdrempelig zijn, kleinschalig (max 30 kinderen per schooltje) en midden in de gemeenschap staan. Ze volgen het officiële nationale curriculum en begeleiden kinderen en hun ouders met inschrijving op een lagere school nadat de pre-school met goed gevolg is doorlopen. De kosten per schooltje bedragen € 1.000 per jaar (inclusief schoolmaaltijd). Inmiddels zijn 10 van deze schooltjes door sponsors ‘geadopteerd’, waarbij ze voor een periode van een vijf jaren met een financiële bijdrage worden ondersteund.

4. Voor kinderen die opgroeien in de sloppenwijken is het moeilijk om naar school te gaan en op school te blijven. Partnerorganisatie DHARA heeft een schoolprogramma ontwikkeld voor kinderen van 7 tot 12 jaar die de aansluiting bij het regulier onderwijs hebben gemist. Niet alleen de kinderen, maar het hele gezin wordt bij dit project betrokken. Naast basisonderwijs, wordt er aandacht besteed aan veiligheid, en economische en sociale weerbaarheid.

 

Aan stichting Meraih Bintang zullen we de komende 3 jaar aan de volgende projecten doneren:

Projectdoel 1: adopteer een opa of oma. We besteden jaarlijks een bedrag om te voorzien in de maandelijkse voedselbehoefte van 3 ouderen. Met andere woorden jullie adopteren dan 3 opa’s en/of oma’s voor een periode van 3 jaar. In Indonesië is geen AOW of andere uitkering voor ouderen, zij zijn volledig afhankelijk van hun kind(eren) of de gemeenschap.

Projectdoel 2: schoolbenodigdheden voor kansarme kinderen in Pangandaran. Meer informatie is te vinden bij deze link: https://meraihbintang.info/Projecten/Schoolbenodigdheden

 

Share