PKN Solidariteitskas 2021

PKN Solidariteitskas 2021

In mei jl. hebben wij u het verzoek voor uw jaarlijkse bijdrage ad € 10,- per lid ten behoeve van de Solidariteitskas toegezonden. Hiervan is de helft voor onze eigen gemeente en de helft voor de Solidariteitskas van de PKN. Voor de betaling was een acceptgiro bijgevoegd en een informatiefolder.

Velen hebben inmiddels al betaald; hartelijk dank als u daar ook bij hoort, dan kunt u dit stukje verder overslaan.

Zou u daar nog niet aan toe gekomen zijn, dan vragen wij u op korte termijn alsnog uw bijdrage over te boeken. Mocht u de acceptgiro niet meer kunnen vinden, geen nood: u kunt uw Solidariteitskasbijdrage ook gewoon overboeken per telebankieren naar bankrekening NL15 RABO 0373 7245 86.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Namens het college van kerkrentmeesters,
Frits van Lochem, penningmeester

Share