Woord uit de Regio – Uitzicht       

Woord uit de Regio – Uitzicht                              

 Aan het begin van de Vredesweek liep ik in de buurt van Rhenen. In de ochtend aan de overzijde, vanaf het middaguur via een veerpont naar deze zijde van Rhenen. Aan deze zijde de Grebbeberg, het militair ereveld, de eerste oorlogsbegraafplaats van Nederland. Plaats van stenen, namen en herinneringen. Plaats die uitzicht biedt op mensen van wie het leven ontijdig eindigde, die door hun inspanning bijdroegen aan een leefbaar leven. Op het monument zijn woorden van J.C. Bloem opgetekend:

Vijf dagen – en de vrijheid
ging verloren
Vijf jaren – en eerst toen
werd zij herboren
Zo moeizaam triomfeert
gerechtigheid
Aan dit besef zij deze
grond gewijd

Vijf dagen waarin uitzicht steeds meer uit beeld geraakte. Vijf dagen van toenemend inzicht in wat vrijheid is, wat vrede is. Dat wat verloren gaat, doet ons des te meer verstaan. Mensen hebben meer nodig dan een dag. In vijf dagen neergeslagen. Zo diep dat er meer dan een jaar nodig was om de strijd te winnen, om uit de diepte omhoog getrokken te worden, om opnieuw geboren te worden. Een jaar was niet genoeg, het werden vijf jaren. Niet ik was daar om te strijden. Anderen, vaak jonge mensen, deden het voor mij. Voor ons allen.

Zij droegen bij aan uitzicht, hoop, vrede, toekomst. Ik leefde ervan en hoe ouder ik word, hoe meer ik dit geschenk begrijp – veel meer dan vijf jaren had ik hiervoor nodig. En dat spijt me.

Maar nu dan, nu mijn ouder wordende geest en lichaam niet anders meer kunnen dan open te zijn voor de waarde en de kwetsbaarheid van vrijheid, vrede en van uitzicht, nu dan: wat nu? Wat nu ik besef dat God zelf mij bevraagt?

Louisa Vos,

predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zutphen en werkzaam als GZ-psycholoog in de GGZ.

 

 

Reageren? Dat kan:  louisa.vos@gmail.com

Share