Kerkdiensten online

Vanwege de nieuwe corona lockdown zien we met onmiddellijke ingang tot nader order als kerk af van kerkdiensten met bezoekers. De diensten zijn uitsluitend online te volgen. Dit kan via kerkdienstgemist.nl bij ‘PKN Lichtenvoorde’. Op dit moment is het van belang om contactmomenten te beperken. Als kerk nemen we daarom onze verantwoordelijkheid. We begrijpen dat dit door velen als heel spijtig zal worden ervaren en hopen dat het over enige tijd weer mogelijk is om op verantwoorde wijze elkaar weer in de kerk te kunnen ontmoeten.

Alle eerder gemaakte reserveringen komen hiermee te vervallen. Dit geldt ook voor de vieringen rond Kerst. Natuurlijk gaan we door om online ons best te doen om goed verzorgde kerkdiensten te blijven aanbieden.

Voor uitvaarten geldt een uitzondering. Hier mogen een beperkt aantal personen (met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel) aanwezig zijn.

Share