Eeuwigheidszondag 2022

Zondag 20 november is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is de zondag waarop in onze kerk in het midden van de gemeente de namen worden genoemd van hen van wie wij afscheid moesten nemen in het jaar dat achter ons ligt. Wij gedenken het leven in het licht van Gods liefde en trouw. Wij doen dat door in de dienst een kaars aan te steken aan de Paaskaars, omdat we geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. De Paaskaars staat voor de overwinning van het leven over de dood, door Jezus Christus.

Share