Protestantse Vrijwilligersgroep

De Protestantse Vrijwilligersgroep (PVG) organiseert ook het komende seizoen weer een aantal maandelijkse seniorenmiddagen. De volgende activiteiten staan op het programma. Het jaarlijkse reisje in mei 2017 doen we in overleg met de Hervormde Gemeente Groenlo .

Programma 2016   

19 september       muzikale middag door dhr. T. Weikamp

17 oktober            Stichting CliniClowns Nederland

14 november        Ouderenzorg o.l.v. mevr. Ilse v.d. Kamp

14 december        Kerstviering o.l.v. mevr. Gaatske Braam,

met muzikale ondersteuning door dhr. Bas Tieltjes

 

Programma 2017

16 januari            Bingo

13 februari          Kerkepaden Zieuwent – Harreveld door dhr. A. Stortelder

13 maart              Lezing over Isselquelle door dhr. J. Berends

24 april                Vertelling over Amish door mevr. A. Luiten

29 mei                 Jaarlijkse reis samen met HVD Groenlo.

De middagen zijn op maandag en beginnen om 14.30 uur.

De kerstmiddag en het reisje hebben andere begintijden, deze worden t.z.t. bekend gemaakt. Aan u allen een prettig seizoen toegewenst.

Voor meer informatie over de PVG kunt u terecht bij:

Mevr. A. Bosman-te Lindert, tel. 0544-37 25 87

Share