Kerkdiensten in de Johanneskerk

Na een lange periode van uitsluitend online kerkdiensten is het nu ook weer mogelijk de kerkdiensten in de Johanneskerk bij te wonen. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen en de geldende richtlijnen is hiervoor een reserveringssysteem ingesteld.

Wilt u naar de kerk? Dat kan! Meld u dan tijdig aan (vóór vrijdagavond 19.00 uur) via de reservering op de website van de kerk: pkn-lichtenvoorde.nl. U krijgt dan op zaterdag bericht of er plaats voor u is. U kunt zich ook telefonisch aanmelden, dit kan bij mevr. Lucy Schutten-Markvoort, ds. Hans Hinkamp, of de scriba dhr. Rinus te Kronnie. De contactgegevens zijn te vinden in kerkblad Op Weg, of op de website pkn-lichtenvoorde.nl.

Op deze manier hopen we u op een verantwoorde manier in de kerk te kunnen ontvangen. Voorlopig zal er worden afgezien van samenzang. Daarnaast zijn de kerkdiensten ook online goed te volgen. U kunt deze zien op de website ‘kerkdienstgemist.nl’ onder ‘PKN Lichtenvoorde’.

Geen Op Weg in augustus!

Net als voorgaande jaren komt begin juli (in de week voor zondag 5 juli) een Op Weg uit voor twee maanden. Dus valt er iets te melden voor de maand augustus, dan dit graag uiterlijk maandag 22 juni om 12 uur aanleveren. We gaan proberen er ook dan weer een mooi nummer van te maken rondom een thema. Laat u verrassen. Maar eerst maar weer deze Op Weg lezen. We wensen u, ook in deze tijd die zo anders is dan andere jaren, een mooie zomer toe,
de redactie

Koffie-inloop ochtend herstart 10 juni

Nu er wat meer ruimte is m.b.t. coronaregels willen we ook in de Johanneshof voorzichtig de deur openzetten. Vanaf woensdag 10 juni staat wekelijks, van 9.30 – 11.30 uur, de deur open voor een kopje koffie en ontmoeting. Uiteraard binnen de geldende richtlijnen en alles onder voorbehoud.

Vakantiewaarneming ds. Hinkamp

Van 15 juni t/m 6 juli heb ik vakantie. Voor vragen rond pastoraat en uitvaarten kunt u contact opnemen met mevrouw Gaatske Braam, tel: 06 12 22 20 59 e-mail: gaatskebraam@kpnplanet.nl  Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de scriba (zie bij de adresgegevens achter in dit blad)

ds. Hans Hinkamp

Zondag 7 juni dienst met lichtgebed

Zondag 7 juni, 10.00 uur: online kerkdienst vanuit de Johanneskerk. Iedereen is weer van harte welkom via kerkdienstgemist.nl, bij PKN Lichtenvoorde! In de dienstaandacht voor zwart/wit denken en kleurrijk leven.

Deze keer met ruimte voor een persoonlijk Lichtgebed. Wil jij graag voor iemand, een bepaalde situatie of gelegenheid, een lichtje laten aansteken dan kun je (tot aanvang van de viering) een email sturen naar: voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl Je kunt ook gewoon contact opnemen met ds. Hans Hinkamp.

Wil je thuis meedoen met een eigen lichtje? Dat kan natuurlijk ook door een lichtje klaar te zetten (maar let wel op de veiligheid).

Pinksterbloem

Artikel verschenen in de Elna

Wat een voorrecht is het om te wonen in onze mooie Achterhoek. Nu allerlei sociale activiteiten niet mogelijk zijn is het een heel groot goed er op uit te kunnen trekken. Want eenmaal in het buitengebied is 1,5 meter afstand houden geen enkel probleem. De natuur is op z’n paasbest. En wat zie je dan volop bloeien? De Pinksterbloem (Cardamine Pratensis). Teer en kwetsbaar geeft deze met zachte tinten kleur aan velden en waterlopen. lees verder…

Uitvaartdiensten in Corona tijd

Een vraag die mij regelmatig gesteld werd in de afgelopen tijd was: ‘Hoe moet dat nu met een begrafenis? Of als er iemand overlijdt?’ Een begrijpelijke vraag. Want wat mag en kan er dan nog wel of niet?

Inmiddels heb ik hier de eerste ervaringen mee opgedaan, in het crematorium en in onze Johanneskerk. lees verder…

Bankrekeningnummer collectes kerkdiensten

Even een kleine (maar niet onbelangrijke) correctie: het bankrekeningnummer op de achterpagina van Op Weg is niet juist (de laatste 0 moet er uit).

Het correcte nummer voor de collectes bij de kerkdiensten is: NL37 RABO 0373 7245 78.

Kerkdiensten ‘online’? Wat is dat?

Zoals het er nu naar uitziet zullen alle kerkdiensten vanuit de Johanneskerk alleen ‘online’ te volgen zijn. We proberen wekelijks een online kerkdienst te verzorgen via kerkdienstgemist.nl. De kerkdiensten zijn ook op een later tijdstip terug te kijken.

Hoe kunt u deze diensten ‘bijwonen’? Ga hiervoor naar de website ‘kerkdienstgemist.nl’, en ga dan naar PKN Lichtenvoorde. U kunt hiervoor ook de speciale Kerkdienstgemist-app downloaden.

Wilt u een bijdrage leveren aan de collecte? Dat kan op bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7245 708, of met de Givt-app. Voor meer informatie over Givt: klik hier…  De opbrengst zal in drie gelijke delen verdeeld worden onder de diaconie, de kerk en de aanvullende collecte.

Corona-nieuws Johanneskerk

De ontwikkelingen in de coronacrisis volgen elkaar snel op. Dit heeft zeker ook gevolgen voor onze kerk. Hoe nu verder? Wat gaat er nu wel/niet door? Op dit moment zijn er geen openbare activiteiten in de Johanneskerk en de Johanneshof. Dit betekent echter niet dat er niets gebeurd!

Iedere zondag, om 10.00 uur, proberen we een eigen kerkdienst te verzorgen. Deze is online te volgen op internet via de website kerkdienstgemist.nl en te vinden onder PKN Lichtenvoorde. Alle kerkdiensten zijn ook op een later tijdstip terug te kijken.

Woensdag 25 maart en op 1 april zullen, van 19.00 – 19.15 uur, de klokken luiden als teken van bemoediging en hoop. Aansluitend is er om 19.15 uur een korte online kerkdienst (ook zonder kerkgangers) vanuit de Johanneskerk, in de vorm van een kort avondgebed. Helaas kunnen wij geen mogelijkheden bieden om een kaarsje aan te komen steken.

Op Witte Donderdag (9 april) en Goede Vrijdag (10 april), is er om 19.30 uur een dienst vanuit de Johanneskerk. Met Pasen is er om 10.00 uur een kerkdienst. We gaan er nu van uit dat al deze diensten alleen via internet te volgen zijn. Mocht dit anders worden dan laten we het zo snel mogelijk weten.

De vieringen op Goede Vrijdag om 15.00 uur en de Paaswake komen te vervallen. Voor de uitgevallen lezingen van Vorming en Toerusting en de excursie naar de kerk in Winterswijk worden er nieuwe afspraken gemaakt. Deze worden opgenomen in het programma voor volgend seizoen.

Met de voortdurende ontwikkeling met betrekking tot de maatregelen in verband met het corona-virus volgen wij de aanwijzingen gegeven door het RIVM. Voor vragen kunt u contact opnemen via email: info@pkn-lichtenvoorde.nl Meer informatie en namen en adressen zijn te vinden op onze website: pkn-lichtenvoorde.nl