Kerk open op woensdagmiddag

Op vakantie in de mooie Achterhoek, of woon je hier al jaren en heb de Johanneskerk altijd alleen in het voorbijgaan gezien? Liefhebber van oude kerken? Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen in onze mooi Johanneskerk! Uiteraard ook voor een moment van verstilling, of om een kaarsje aan te steken. Voor meer informatie: klik hier…

 

 

Top2000 kerkdienst

Afgelopen was het god toeven in onze Johanneskerk met de Top2000 kerkdienst. In de kerk was het geluid perfect. Helaas was dit voor KerkTV niet helemaal het geval. Inmiddels hebben we de opname wat bijgewerkt en voor wie het terug wil kijken kan terecht bij kerkdienstgemist.nl bij PKN Lichtenvoorde: klik hier… 

Lichtgebed vóór de kerkdienst

In de 40-dagentijd is er gelegenheid om in een persoonlijk lichtgebed een kaarsje aan te steken bij het Kyriëkruis voor in de kerk. Iedereen kan daar een lichtje aansteken voor situaties en/of mensen voor wie je God zou willen vragen om licht in de duisternis. Omdat we vanwege corona toch nog graag wat afstand willen houden is besloten om dit lichtgebed niet tijdens de dienst te houden maar om hier vóór de dienst de gelegenheid te bieden. U bent hiervoor van harte welkom en uitgenodigd.

Vrede is voor iedereen

Woensdag 2 maart zet de Johanneskerk om 17.00 uur de kerkdeuren open vanwege de zorgen om de oorlog in Oekraïne. Iedereen, kerkelijk of niet kerkelijk, is vanaf 17.00 uur van harte welkom om een lichtje aan te steken, als een roep om vrede. Om 17.15 uur worden de klokken geluid in een landelijk initiatief in een gebed om vrede. Om 17.30 uur is er op NPO2 een oecumenische gebedsbijeenkomst. Deze zal te volgen zijn op het scherm in de kerk.

Meer informatie is te vinden op onderstaande link:

Klokken voor vrede en recht

 

Priester worden – waar begin je aan?

Onder deze titel zal Patrick Kuipers, oud-pastoor van Lichtenvoorde, als rector van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht en van Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, een avond verzorgen in de Johanneskerk. Hij zal vertellen wat er allemaal komt kijken bij de priesteropleiding. We verheugen ons rector Patrick Kuipers te mogen begroeten!
Plaats en tijd: donderdag 24 februari, 20.00 uur in de Johanneskerk. De entree is gratis. Koffie voor eigen rekening. Aanmelden of reserveren is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Toegang kerkdiensten

In navolging van de geldende coronaregels kunnen de kerkdiensten bezocht worden zonder reserveren. De diensten zijn uiteraard ook online te volgen. Dit kan via kerkdienstgemist.nl bij ‘PKN Lichtenvoorde’.

Kerstnachtviering met Jozef en Maria door de Achterhoek

Door de kerken van Aalten, Dinxperlo en Lichtenvoorde is er heel hard gewerkt aan een alternatief voor de Kerstnachtviering. En wat voor alternatief! We volgen Maria en Jozef op hun zoektocht naar een plaats in de herberg. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk! Als jij als kijker er net zoveel plezier en warmte van krijgt als wij bij het maken dan is onze missie meer dan geslaagd.

De opname is te zien: vrijdagavond 24 december, 22.00 uur, o.a. te zien via Kerkdienstgemist.nl bij PKN Lichtenvoorde. We hopen dat je kijkt! Voor de directe link: klik hier!

Op onderstaande link als vast wat aanvullende informatie:
https://www.gelderlander.nl/…/het-kerstverhaal-anno…/

Kerstchallenge 2021 van start!

Het is zover de Kerstchallenge 2021 kan gelopen worden! In het centrum van Lichtenvoorde hangen tien QR-codes, herkenbaar aan de naam ‘Kerstchallenge 2021’. Een leuke activiteit om toch iets te ondernemen. Je kunt het op iedere gewenst tijd doen, in ieder geval tot en met de Kerstdagen. De route begint bij de Johanneshof (aan de achterkant van de Johanneskerk).

Voor de route en spelregels (opslaan op je mobieltje of uitprinten): klik hier…

Veel plezier!

lees verder…

Kerkdiensten online

Vanwege de nieuwe corona lockdown zien we met onmiddellijke ingang tot nader order als kerk af van kerkdiensten met bezoekers. De diensten zijn uitsluitend online te volgen. Dit kan via kerkdienstgemist.nl bij ‘PKN Lichtenvoorde’. Op dit moment is het van belang om contactmomenten te beperken. Als kerk nemen we daarom onze verantwoordelijkheid. We begrijpen dat dit door velen als heel spijtig zal worden ervaren en hopen dat het over enige tijd weer mogelijk is om op verantwoorde wijze elkaar weer in de kerk te kunnen ontmoeten.

Alle eerder gemaakte reserveringen komen hiermee te vervallen. Dit geldt ook voor de vieringen rond Kerst. Natuurlijk gaan we door om online ons best te doen om goed verzorgde kerkdiensten te blijven aanbieden.

Voor uitvaarten geldt een uitzondering. Hier mogen een beperkt aantal personen (met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel) aanwezig zijn.

Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven

Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven

Onderstaand artikel, waarin scriba René de Reuver ingaat op de huidige polariserende toon in de samenleving en het debat over de mogelijke 2G-maatregel, is ontleend aan de website van de PKN.

‘Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar.’

Virus als splijtzwam

Hoe langer de coronapandemie duurt, hoe groter de onverdraagzaamheid wordt. De onderlinge saamhorigheid van het begin van de pandemie is grotendeels verdampt. Dat er geen kant-en-klare antwoorden zijn, maakt angstig en onzeker. We zijn corona-moe, irritaties lopen op en onvrede groeit. Sterker nog: de verschillende meningen over hoe het virus te bestrijden, zijn een gevaarlijke splijtzwam geworden in onze samenleving. Ons begrip van de coronamaatregelen wordt bepaald door onze persoonlijke visie op en ervaringen met het virus. Ben je sterk en gezond, dan kijk je er anders naar dan wanneer je een zwakkere gezondheid hebt. Werk je in de zorg of in de evenementenbranche, dan kleurt dat je beeld van hoe om te gaan met het virus. Heb je iemand verloren aan corona of wacht je op een uitgestelde operatie, dan is dat allesbepalend.

Ondertussen groeit het onbegrip voor mensen die zich niet laten vaccineren. Zij worden gezien als de boosdoeners, die weer nieuwe maatregelen noodzakelijk maken. Degenen die zich – om verschillende redenen – niet willen laten vaccineren voelen zich steeds meer buiten spel gezet. Over en weer is er veel onbegrip en boosheid. Meningen en verwijten vliegen over en weer. De polarisatie groeit en ons samenleven staat onder druk.

De overheid zoekt naarstig naar middelen om de crisis te beteugelen. Gezien de complexiteit van deze epidemie is dit welhaast een onmogelijke opgave. Aan elke keuze kleven medische, ethische, psychische en economische bezwaren. Wat is wijs? Je zult hierover maar moeten beslissen …

Momenteel wordt er gedebatteerd over het mogelijk invoeren van de 2G-maatregel. Als kerk kunnen wij niet overzien welke maatregelen in deze huidige situatie het meest adequaat zijn. We zijn ons er wel van bewust dat de aangekondigde 2G-maatregel een heel fors middel is dat grote impact heeft op de samenleving en tegenstellingen in de samenleving aanscherpt.

Wij hebben daarom grote aarzelingen bij het gebruik van de 2G-maatregel. Persoonlijke vrijheid en collectief belang botsen hier met elkaar. Persoonlijke vrijheid is een belangrijke christelijke waarde. Ieder mens is waardevol in Gods ogen. Tegelijk heeft de overheid zorg te dragen voor het welzijn van het geheel van de samenleving. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid – maar ook van onszelf – om persoonlijke vrijheid en collectief belang niet tegenover elkaar uit te spelen. Zij dienen in balans te zijn met elkaar om goed te kunnen samenleven.

Het invoeren van 2G- of 3G-maatregelen voor het bijwonen van een kerkdienst past niet bij de kerk. Om theologische redenen: in Gods huis is iedereen welkom, zonder een vorm van controle bij de ingang. Ook geeft de overheid aan dat het vragen om een coronatoegangsbewijs een vergaande maatregel is die alleen noodzakelijk is als anderhalve meter afstand houden onmogelijk is.

Wat is heilzaam?

Hoe komen we de polarisatie nu te boven? Wat is heilzaam voor onze samenleving? Hoe houden we elkaar hoog? Om deze vragen draait het als het gaat om heilzaam samenleven. Felle reacties en denigrerende opmerkingen helpen niet, en brengen het gesprek ook niet verder. Het gesprek staken leidt alleen maar tot kille stilte of nietszeggende conversaties. Hoe dan wel?

Persoonlijke keuzevrijheid en heilzaam samenleven blijven het uitgangspunt. Luister naar elkaars angsten, drijfveren en overtuigingen, ook al botsen die met jouw eigen waarden. Onbegrip en boosheid worden namelijk niet minder als we langs elkaar heen leven, in de bubbel van ons eigen gelijk. Het is en blijft van belang om het gesprek en ook het debat in alle openheid en kwetsbaarheid met elkaar te voeren, vragen te stellen en elkaar op te zoeken in plaats van elkaar weg te zetten en te (ver)oordelen. Zoek naar wat heilzaam is voor jou, voor die ander en voor het geheel van de samenleving.

Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar. Laten we elkaar dragen, in onderlinge verbondenheid, zonder iemand uit te sluiten. Verdraagzaamheid en respect zijn geen softe woorden maar vormen een grote uitdaging. Het roept ons op om het met elkaar uit te houden, om elkaars lasten en lastigheden te dragen. Paulus voegt hieraan toe dat we zo de wet van Christus vervullen (Galaten 6:2). Dit vraagt om een genadige houding.

Verdraagzaamheid is ‘ver’ dragen

Dit betekent niet dat het geding om de waarheid, of het gesprek over wel of niet vaccineren uit de weg wordt gegaan, integendeel. Verdraagzaamheid daagt ons uit om de ander ‘ver’ te dragen. Dat kost veel energie. En toch worden we ertoe geroepen, omdat Gods liefde niemand afschrijft. Laten we elkaar niet uit het oog verliezen, maar zoeken naar wat onze samenleving dient. In het besef dat we met elkaar verbonden zijn in het ene geloof in God, de Vader van Jezus Christus. Dat geeft vertrouwen voor onze gezamenlijke toekomst die in Gods hand is. Dit vertrouwen ontspant. Vanuit dit vertrouwen bidden we om wijsheid voor de overheid, voor de ander en voor onszelf.

Naschrift

Over de opmerking van scriba René de Reuver ‘Het invoeren van 2G- of 3G-maatregelen voor het bijwonen van een kerkdienst past niet bij de kerk. Om theologische redenen: in Gods huis is iedereen welkom, zonder een vorm van controle bij de ingang.’ valt nog wel een kanttekening te plaatsen. Van meerdere kanten ontving ik een tegengeluid dat controle juist ook een middel zou kunnen zijn om de meest kwetsbare groep bezoekers veilig te kunnen ontvangen. Iedere plaats moet daarin eigen keuzes maken.