Christmas Carols in de Johanneskerk

Op maandag 16 december 19.30 uur

Een prachtige oude Engelse traditie is het samen zingen van kerstliederen. Op maandag 16 december is er in de Johanneskerk een sfeervolle kerstsamenzang. Met muzikale klassiekers uit verschillende tradities en landen wordt samen zingen een feest! De muziek wordt verzorgd door orgel, piano en een blazersensemble. lees verder…

Kerstnachtviering met popkoor Friends

Dinsdagavond 24 december is er om 22.00 uur een Kerstnachtdienst. Muzikale medewerking is er door het popkoor Friends. Voor hen is deze viering te zien als een ‘thuiswedstrijd’. Met een uitgebreid kerstrepertoire gaat het een heel feestelijke dienst worden. Natuurlijk kan er ook volop meegezongen worden met bekende kerstliederen.

Het thema van de dienst is: ‘Sssst…..’. In de stilte van een stille nacht mogen we Gods liefde voor de wereld ontdekken. Dat is iets om stil van te worden. Maar… ook om samen te vieren! Voorganger is ds. Hans Hinkamp. Iedereen is van harte welkom!

Andries Knevel komt op donderdag 23 januari in de Johanneshof in Lichtenvoorde!

Thema: Geloven in de 21e eeuw. Wat een uitdaging!          

 In onze wereld valt er heel wat kritiek te beluisteren op kerken en/of het christelijke geloof. Een gedeelte van die kritiek is zeker terecht.

In andere gevallen zijn daar best de nodige kanttekeningen bij te maken. Al met al vallen er heel wat vragen te beantwoorden. Andries Knevel, bekend schrijver en radio- en televisiepresentator, voormalig programmadirecteur van de Evangelische Omroep én theoloog zal ingaan op dit thema: geloven als uitdaging!  Met enige regelmaat gaat hij voor als predikant in verschillende kerken.

lees verder…

Dominee Hans Hinkamp 25 jaar onze voorganger

Het was een koude zondagmiddag die 8e januari 1995, nu bijna 25 jaar geleden toen we ons letterlijk op glad ijs begaven, op weg naar de kerk. Een jongeman uit Bredevoort zou die middag bevestigd worden als (de laatste) predikant van de toenmalige Hervormde Gemeente. lees verder…

Top 2000 dienst voor de 5e keer! Thema dit jaar: Tijd en Eeuwigheid.

Voordat we het weten is er een jaar om en staat er een blanco jaar voor de deur. En dat de tijd snel gaat blijkt wel, want dit wordt alweer de 5e editie van de Top 2000 dienst in Aalten.

Er is weer een mooie liedlijst met afwisselende nummers samengesteld en Johan Klein Nibbelink heeft het geheel gearrangeerd en zal het muzikaal leiden. lees verder…

Mo’j ‘s kieken!

Bij de Johanneshof, naast de Johanneskerk, worden regelmatig prachtige schilderijen en foto’s geëxposeerd. Beelden waar meestal wel een verhaal achter verscholen ligt, waarom maakte diegene nou juist die foto of dat schilderij? Onlangs werd er een nieuwe expositie geopend, van Elly ten Pas. Ik heb de stoute klompen aangetrokken, en heb met Elly afgesproken om te ontdekken wie er schuil gaat achter die mooie kunstwerken.

lees verder…

Open Tafel

Wilt u één keer per maand samen gezellig eten?

Bij de ‘open tafel’ zijn weer enkele plaatsen vrij.

Elke derde vrijdag van de maand vanaf 11.30 uur

staat de tafel gedekt in de Johanneshof.

De eigen bijdrage is € 5,00 per persoon.

 

Aanmelden bij
Joke Rouwhorst, tel. 0544-373662 of

Joke Lensink, tel. 06-30625906

Kerkcafé in de Johanneskerk

Je hebt een druk bestaan en staat volop in deze drukke wereld? Tijd is een kostbaar goed. Familie, vrienden, werk, hobby’s? Dan blijft er soms weinig tijd over. Voor levensvragen, bezinning, of zomaar ontmoeting met leeftijdgenoten. Toch kunnen er heel wat vragen zijn die je bezig houden. Vragen over lief en leed, dilemma’s op het werk, zorgen over de toekomst, de wereld waarin we leven, de opvoeding van kinderen (of zorgen om de ouders), vragen over geloof of kerk… het kan en mag allemaal een plaats krijgen.

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk

autoU wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u daar moet komen. U weet ook niet met wie u mee zou kunnen rijden. Geen nood! Er zijn gelukkig altijd nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best een keer mag bellen. lees verder…