Uitgaanstip! Zondag 10 december in Winterswijk

Op 10 december kan iedereen komen genieten van een bijzonder concert door een Afrikaans kinderkoor in de Zonnebrinkkerk. De kinderen komen uit Mamelodi, een van de armste townships bij Pretoria. Wie bij het concert wil zijn, is op 10 december welkom in de Zonnebrinkkerk vanaf 15.30 uur. Het concert begint om 16 uur. Toegang is vrije gift voor Viva Foundation. “Het wordt een gezellige dag en er zijn Afrikaanse spulletjes te verkrijgen die de kinderen mee hebben genomen vanuit Mamelodi. De opbrengst is uiteraard voor het de Foundation.
Meer informatie: klik hier

Kaartverkoop Xmas carols

Een prachtige oude Engelse traditie in het samen zingen van kerstliederen. Net zoals vorig jaar wordt de muziek verzorgd door de Rainbowband onder leiding van Tonnie Weikamp. Ds. Hans Hinkamp zorgt voor verbindende teksten tussen de liederen en zal ons een bijpassend kerstverhaal vertellen. Zoals u weet treedt de Rainbowband deze dagen voor het laatst op en daarom wordt alles uit de kast gehaald om er een groot feest van te maken. Anders dan vermeld in het kerkblad Op Weg zijn er geen kaartjes te bestellen via internet. We hebben besloten om alleen papieren kaartjes te verkopen. De kaartjes zijn te koop bij: Meneer Kees, Foto Primeur en Primera in Lichtenvoorde en de SPAR in Zieuwent. Wees er snel bij, want VOL=VOL!!

Beide avonden beginnen om 19.30 en na afloop staat er koffie en thee klaar.

Meer informatie over deze unieke versie van onze Xmas carols? Klik hier…

 

AKZ-dienst Advent, met stadskoor Bredevoort

Zondag 3 december is er een AKZ-kerkdiens (Anders Kerk Zijn) met als gast: Stadskoor Bredevoort, o.l.v. Dineke de Roo. De dienst staat in het teken van advent.

Bij het Kerstfeest zien we hoe mensen van allerlei rangen en standen elkaar mogen ontmoeten, hoe  mensen uit verschillende windstreken optrekken naar Bethlehem; Jozef en Maria en van verre komen de Wijzen uit het Oosten. In deze AKZ-dienst maken we op muzikale wijze een soortgelijke rondgang met liederen uit verschillende windrichtingen, met dank aan aan Stadskoor Bredevoort.  Komen deze zondag de wijzen uit het Oosten? Of zijn ze misschien nooit weggeweest? Maar we kijken ook over de grens naar onze partnergemeente in Herold. De Hernhutterster (als geschenk uit Herold) wijst ons de weg naar het licht naar de ster van Bethlehem, naar het licht van Christus.

Vrijdag 24 november: Vort met de Freule van Dorth

Maak op uniek wijze kennis met de Freule van Dorth! De Freule van Dorth heeft de twijfelachtige eer de eerste vrouwelijke politieke gevangene in Nederland te zijn die door een militaire rechtbank is veroordeeld en geëxecuteerd. De executie is in 1799 uitgevoerd. Op haar sterfdag, 24 november, om 20.00 uur, is er in de Johanneskerk een theatervoorstelling die het leven van de Freule tot leven brengt.

Heel bijzonder dat dit stuk gespeeld wordt op de plaats waar ze haar laatste rustplaats heeft gevonden. Ook voor de spelers zal het een speciale ervaring zijn in de kerk op te treden. Hermi Hartjes en Wouter ten Pas brengen deze sterke vrouw op indrukwekkende wijze ten tonele. De avond wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Johanneskerk.

Om kaartjes te bestellen: klik hier of scan de QR-code

Maandag 20 november: kom op verhaal met Greta

U wordt van harte uitgenodigd om op 20 november naar de Johanneshof (bij de Johanneskerk) te komen voor alweer de derde ‘Kom es an!’-middag voor jong en oud. Deze keer zal Greta Kuijt een aantal verhalen van eigen hand voorlezen.

Op zoek naar ‘eeuwige roem in de Achterhoek’ is ze bepaald niet. Sterker nog: het was op een onbezonnen moment dat ze spontaan aanbood om eens iets uit eigen werk voor te lezen. Een klein comité was namelijk op zoek naar onderwerpen voor het eerste jaar van de nieuw op te zetten ‘Kom es an!’-middagen. In de loop van een aantal jaren had ze verschillende verhalen en verhaaltjes geschreven, de meeste over alledaagse, soms hilarische voorvallen. Die pennenvruchten zaten alleen maar in haar computer, dus waarom zou ze ze niet eens een keer delen? Nooit verwacht dat er een publicatie aan verbonden zou worden. Het maakt het allemaal wel enigszins spannend, maar ze hoopt op gewoon een leuke en gezellige middag.

De middag begint om 14.30 uur met een kopje koffie of thee. De toegang is gratis. Een vrije gift bij de uitgang is welkom. Kom es an!

Donderdag 16 november: Cabaret in de kerk!

Donderdag 16 november 2023, 20.00 uur, verzorgt Ruurd Walinga een boeiende en humoristische voorstelling in de Johanneskerk. Het is een activiteit die je niet wilt missen!

Als kapper en schoonheidsspecialist begint Ruurd Walinga zijn voorstelling en neemt hij enkele bezoekers meteen onder handen. Iedereen wil per slot van rekening goed voor de dag komen en alles onder controle houden. Als dat niet lukt, wat dan? In ‘Plantaardig en Diervriendelijk’ komt het allemaal aan de orde. De grote waarom-vragen komen voorbij en worden op een verfrissende manier behandeld.

Ruurd Walinga komt uiteindelijk met een (knuffel)ark van Noach – of was het die van Job? – op de proppen om overeind te blijven. Op vermakelijke en ontroerende wijze laat cabaretier Ruurd Walinga het publiek stilstaan bij de diepe levensvragen en de (on)zin van het lijden. Bovendien biedt hij ze troost en hulp aan.

Ruurd Walinga is de meest gevraagde christelijke cabaretier van Nederland. Volgend jaar is hij 25 jaar actief. Hij speelt in allerlei kerken met shows, voor kinderen, tieners, ouders en alle leeftijden. ‘Plantaardig en Diervriendelijk’ schreef hij nadat zijn vrouw, beeldend en contextueel therapeut, borstkanker had overleefd.

Sinds 2022 woont de uit Friesland afkomstige Ruurd Walinga in de Achterhoek waar zijn vrouw sinds 2020 werkt als therapeut in Trauma Centrum Nederland in Kranenburg. Naast cabaretier is Walinga voorganger c.q. pastoraal werker van een VEG-gemeente in Joure. Zie verder: www.waterinwijn.nl

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage)

Datum: donderdag 16 november 2023, 20.00 – 22.00 uur

Info:    Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

Kliederkerk 12 november

Zondag 12 november is er in de Johanneshof weer Kliederkerk; een leuke activiteit voor de kinderen. Dit is een speels programma voor kinderen en hun ouder(s) of begeleider(s). Het is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar. De Kliederkerk is voor iedereen, of je nu wel of niet bij de kerk hoort. Op het menu staat een creatief en eigenwijs programma, met een Bijbels verhaal en afsluitend een gezellige maaltijd.

Waar het deze keer over gaat is nog even afwachten. Maar dit kun je in ieder geval verwachten. Met enkele liedjes, een vertelling, videofragmenten en heel veel knutselen (al dan niet kliederen) wordt er aan de slag gegaan met het thema. Aan ideeën geen gebrek. Knutselen, een spelletje, wat lekkers? Het zou allemaal zomaar kunnen. Maar wat het precies wordt? Dan is er maar één mogelijkheid: zelf komen! De Kliederkerk is op zondag 12 november, ‘s middags van 16.00 – 18.00 uur in de Johanneshof.

Om te weten hoeveel mensen er komen is het handig om je vooraf aan te melden. Graag naam en aantal personen doorgeven vóór 11 november, via het emailadres: info@pkn-lichtenvoorde.nl. De deelname is gratis.

AKZ-dienst 5 november met Second Edition

Zondag 5 november, 10.00 uur, wordt het een heel mooie en gevoelvolle muzikale AKZ-dienst. We zijn heel blij dat we het kleinkoor Second Edition in de Johanneskerk te gast hebben. Met hun veelzijdige muziek (en in beeld) nemen ze ons mee in het thema: bomen. Centraal staat het begrip ‘levensboom’ en het prachtige lied ‘Family Tree’. In de liederen maken we met Second Edition een reis door diverse landen.

Allemaal zijn we mensen die wortelen in het verleden, in het voorgeslacht, en die soms ook het leven weer door mogen geven aan nieuwe uitlopers. Daarbij mogen we in de kerk ook weten dat we mogen wortelen en houvast mogen vinden in geloof. Zo schrijft de apostel Paulus in één van zijn brieven aan de eerste christenen: ‘Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid’.

In deze AKZ-dienst schenken we ook aandacht aan de actie voor de Voedselbank,. In de Johanneshof en bij de Treffer (in samenwerking met de KBO) staan kratjes klaar om geschikte goederen te doneren voor de Voedselbank. Op deze zondag sluiten we de actie af. Iedereen is van harte welkom in deze bijzondere en muzikale kerkdienst!

Stiltewandeling 21 oktober

De herfst is bij uitstek het jaargetijde om te wandelen en daarom organiseren wij weer een stiltewandeling. Om 13.00 uur verzamelen we in de Johanneshof. Van hieruit rijden we gezamenlijk naar het beginpunt van de wandelroute. Waar precies? Dat laten we graag een verrassing zijn. Deelnamekosten € 5,-. Graag contant betalen in de Johanneshof. Opgeven uiterlijk de dag voor de wandeling, via: info@pkn-lichtenvoorde.nl

Na ons de zondvloed – lezing

Op donderdag 20 oktober organiseert de commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde een avond die niemand zou mogen missen. Immers, niemand kan meer ontkennen dat er ‘iets’ aan de hand is met ons klimaat.

Nota bene de niet-religieuze Franse filosoof Bruno Latour, merkte in een interview op: ‘We leven voor het eerst in een tijd waarin het verhaal van Noach de uitdrukking is van de echte nood die op dit moment heerst.’ Theoloog Hans Schravesande neemt deze avond over de klimaatcrisis het verhaal over Noach als uitgangspunt. Het verhaal is bij alle snel afnemende bekendheid met de Bijbel nog altijd actueel in onze taal en cultuur aanwezig. We bevragen het op de actuele boodschap voor onze tijd.

Geloof je dat het een crisis is of is het allemaal maar heel onzeker, zowel vanuit de wetenschap als vanuit complottheorieën? Welke verdringingsmechanismen spelen een rol, ook in kerk en theologie? De klimaatcrisis vertoont zich in toenemende mate als de grootste crisis van de aarde, in alle verwevenheid van mens en natuur. Hoe kunnen we als kerken daarin getuigen van de christelijke hoop? Schravesande is lid van de werkgroep ‘Theologie, kerk en duurzaamheid’ van de Raad van Kerken en heeft een lange geschiedenis met vragen rond theologie, milieu en klimaat.

De toegang tot de avond in de Johanneshof (naast de Johanneskerk) is gratis, maar een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld. Consumpties zijn voor eigen rekening. U bent van harte welkom!

Info: Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl