Christmas Carols op maandag 21 december

Deze keer geen afgeladen volle kerk met grootse samenzang. Maar het wordt zeker weer de moeite waard! Natuurlijk klinken er bekende kerstklassiekers alleen nu in een ander jasje. Er is mooie instrumentale muziek, een lichtgebed, gedichten en een kerstverhaal. Dit wordt afgewisseld met prachtig a-capella gezongen liederen in een eigentijds vorm (opnames van de groep Pentatonix).

Kerstnacht 2020

Van de Kerstnachtdienst op donderdag 24 december om 22.00 uur, maken we er een sfeervolle dienst van. Deze keer zijn er naast de muziek door Bas Tieltjes zeer fraai gezongen kerstliederen met een vleugje gospel. De zang is in dit geval afkomstig van het album ‘Het Licht komt eraan’ van de zangeres Pearl Jozefzoon.
Al met al een verrassende Kerstviering.

Kerstnacht

Kerstochtend 2020

Donderdag 25 december, 10.00 uur: Kerstochtend! Onze organisten zijn opnieuw present met mooie kerstmuziek. We kijken naar het Bijbelverhaal met beelden van de Zandtovenaar. De samenzang is gekozen uit sfeervolle opnames van ‘Nederland zingt’. Het is een wat meer traditionele opzet waar ongetwijfeld velen van zullen genieten.

De zandtovenaar

‘’ Waor blif de tied? ‘’

‘’ Waor blif de tied? ‘’

Dat geloof van alle tijden is mag duidelijk zijn. Maar dat nu tijdelijk ook onze Johanneskerk ‘tijdloos’ is toch wel bijzonder! Na circa 55 jaar vertoont het aandrijfwerk van de wijzerplaat slijtage en hierdoor waren er af en toe storingen.
Op 22 oktober zijn de wijzers eraf gehaald en ook het oude aandrijfwerk. Over 4 à 5 weken wordt het nieuwe motorwijzerwerk geïnstalleerd door de firma Eysbouts uit Asten. En tot die tijd? Maak u geen zorgen! Als Johanneskerk doen we ons best om bij de tijd te blijven!

Toren

Actie Rabo Clubsupport

Actie Rabo Clubsupport

In Op Weg van oktober jongstleden hebben wij u attent gemaakt op de Stemperiode  Rabo Clubsupport en u de Stichting Vrienden van de Johanneskerk aanbevolen om op te stemmen.
En zie hier het resultaat :  €  242.80

Dat  bedrag  kunnen wij tegemoet zien op onze   bankrekening NL 19RABO 03361.09.369 ten name van Stichting Vrienden van de Johanneskerk, die tot doel heeft om verantwoord  cultureel medegebruik van de Johannes kerk te stimuleren.  Door de corona-beperkingen is daar dit jaar helaas niets van terechtgekomen. De cheque van € 242,80 maakt er iets van goed .
Alle stemmers hartelijk dank voor uw stem en de Rabobank voor het bedrag !

Stichting Vrienden van de Johanneskerk, Frits van Lochem, penningmeester

Eeuwigheidszondag 2020

Zondag 22 november 2020 is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is de zondag waarop in onze kerk in het midden van de gemeente de namen worden genoemd van hen die van ons heengingen in het jaar dat achter ons ligt.

lees verder…

NIET ALLEEN

De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt opnieuw stil.  Het wordt moeilijker om hulp te ontvangen als je oud of hulpbehoevend bent, je baan bent kwijtgeraakt of binnen moet blijven om te wachten op een testuitslag. Platform #Nietalleen biedt ook in de komende onzekere tijd hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.

lees verder…

Uitloting obligaties

Per 1 december 2008 heeft het college van kerkrentmeesters obligaties uitgegeven, waarvan per  1 december 2020 conform de voorwaarden de achtste aflossing zal plaatsvinden. De loting heeft al plaatsgevonden. Alle obligaties zijn genummerd en de obligaties waarvan het eindcijfer een  1  is, zijn vanaf 1 december 2020 betaalbaar met de opgebouwde rente.

De uit te keren hoofdsom met de rente van de uitgelote obligaties is €  65,00 voor elke ingeleverde obligatie eindigende op nummer 1.

De uitgelote obligaties kunnen worden ingeleverd in de Johanneshof op dinsdagavond 1 december a.s.  tussen 18.30 uur en 20.00 uur tegen contante betaling of afgifte van een ontvangstbewijs, waarna uitbetaling daags erna per bankoverschrijving. Na de uitlotingsdatum wordt geen rente meer opgebouwd.

De obligaties blijven betaalbaar tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn.

Namens het college van kerkrentmeesters,

Frits van Lochem, penningmeester

Johanneskerk – memory

Ons eigen Johanneskerk-memory-spel is klaar!
Het spel ismee bezorgd met het kerkblad. Voor wie het niet ontvangen heeft of een extra exemplaar wil om cadeau te doen, in de Johanneshof komen een aantal extra doosjes te liggen.

lees verder…