Let op, laatste kans!

 

Zoals u al een paar keer in het kerkblad hebt kunnen lezen, gaan we 30 juni a.s. naar Egmond aan Zee! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de bus, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Zoals u al hebt kunnen lezen gaan we een dienst bijwonen bij Pastoor Rudolf Scheltinga  in de Oud-Katholieke Parochie van de Ste. Agnes in Egmond aan Zee. lees verder…

Muzikaal Pinksterfeest in de Johanneskerk!

Pinksteren is het feest van de kerk. Je zou het zelfs de geboorte van de kerk kunnen noemen. Daarbij horen natuurlijk kadootjes.

In de kerkdienst op zondag 9 juni, om 10.00 uur in onze Johanneskerk, horen we hoe God die kleine groep volgelingen van Jezus kado’s geeft: inspiratie en geloofstaal. Met veel verwondering en dankbaarheid pakt men deze geschenken uit. Het begin van het evangelie dat de hele wereld over gaat. Dat eerste Pinksterfeest werd zo een heel bijzonder feest. lees verder…

Deelname aan de studiekring KBO/PCOB

Op initiatief van de afdeling Lichtenvoorde van de ouderenorganisatie KBO/PCOB is er enige tijd geleden een studiekring opgezet.

Deze studiekring komt op de eerste en de derde maandagmorgen van de maand (tussen 9.30 en 11.30 uur) in “De Treffer” bijeen. lees verder…

Open Tafel

Wilt u één keer per maand samen gezellig eten?

Bij de ‘open tafel’ zijn weer enkele plaatsen vrij.

Elke derde vrijdag van de maand vanaf 11.30 uur

staat de tafel gedekt in de Johanneshof.

De eigen bijdrage is € 5,00 per persoon.

 

Aanmelden bij
Joke Rouwhorst, tel. 0544-373662 of

Joke Lensink, tel. 06-30625906

Expositie Johanneshof

 

In verband met de Paasactie wordt er door Toon Hendriks, fotograaf en anesthesieverpleegkundige, een fotoreportage tentoongesteld over onze werkzaamheden in het Soddo Christian Hospital in Ethiopië.

We zijn een groep van zes zorgverleners uit het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Onze missie is het verlagen van de moeder- en babysterfte tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed in Ethiopië. lees verder…

Kerkcafé in de Johanneskerk

Je hebt een druk bestaan en staat volop in deze drukke wereld? Tijd is een kostbaar goed. Familie, vrienden, werk, hobby’s? Dan blijft er soms weinig tijd over. Voor levensvragen, bezinning, of zomaar ontmoeting met leeftijdgenoten. Toch kunnen er heel wat vragen zijn die je bezig houden. Vragen over lief en leed, dilemma’s op het werk, zorgen over de toekomst, de wereld waarin we leven, de opvoeding van kinderen (of zorgen om de ouders), vragen over geloof of kerk… het kan en mag allemaal een plaats krijgen.

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk

autoU wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u daar moet komen. U weet ook niet met wie u mee zou kunnen rijden. Geen nood! Er zijn gelukkig altijd nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best een keer mag bellen. lees verder…

Foto album in nieuw jasje

Ons foto album is vernieuwd. Nu in een ander en nieuw jasje. (Voor de kenners: nadat Picasa niet langer ondersteund wordt en overgenomen is door Google foto’s was een wisseling van jas noodzakelijk). Bij een album is in de rechterbovenhoek een mini beeldscherm met pijltje te zien (er verschijnt het opschrift ‘Toggle slideshow’). Als je hier op klikt speelt het album vanzelf als diashow af.

Om het resultaat te bekijken: klik hier…

Wijziging emailadres kopij Op Weg

Het vertrouwde emailadres (vermeld in Op Weg) voor kopij voor het kerkblad Op Weg is buiten werking. Kopij voor Op Weg kan nu aangeleverd worden via email: kopij@pkn-lichtenvoorde.nl