liturgie zondag 29 maart

De kerkdiensten vanuit de Johanneskerk zijn te bekijken via Kerkdienstgemist.nl

Voor wie de dienst wil volgen met de bijbehorende liturgie: klik hier… 

Wilt u een bijdrage leveren aan de collecte? Dat kan op bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7245 708, of met de Givt-app. Voor meer informatie over Givt: klik hier…  De opbrengst zal in drie gelijke delen verdeeld worden onder de diaconie, de kerk en de aanvullende collecte.

Kerkdiensten ‘online’? Wat is dat?

Zoals het er nu naar uitziet zullen alle kerkdiensten vanuit de Johanneskerk alleen ‘online’ te volgen zijn. We proberen wekelijks een online kerkdienst te verzorgen via kerkdienstgemist.nl. De kerkdiensten zijn ook op een later tijdstip terug te kijken.

Hoe kunt u deze diensten ‘bijwonen’? Ga hiervoor naar de website ‘kerkdienstgemist.nl’, en ga dan naar PKN Lichtenvoorde. U kunt hiervoor ook de speciale Kerkdienstgemist-app downloaden.

Wilt u een bijdrage leveren aan de collecte? Dat kan op bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7245 708, of met de Givt-app. Voor meer informatie over Givt: klik hier…  De opbrengst zal in drie gelijke delen verdeeld worden onder de diaconie, de kerk en de aanvullende collecte.

Corona-nieuws Johanneskerk

De ontwikkelingen in de coronacrisis volgen elkaar snel op. Dit heeft zeker ook gevolgen voor onze kerk. Hoe nu verder? Wat gaat er nu wel/niet door? Op dit moment zijn er geen openbare activiteiten in de Johanneskerk en de Johanneshof. Dit betekent echter niet dat er niets gebeurd!

Iedere zondag, om 10.00 uur, proberen we een eigen kerkdienst te verzorgen. Deze is online te volgen op internet via de website kerkdienstgemist.nl en te vinden onder PKN Lichtenvoorde. Alle kerkdiensten zijn ook op een later tijdstip terug te kijken.

Woensdag 25 maart en op 1 april zullen, van 19.00 – 19.15 uur, de klokken luiden als teken van bemoediging en hoop. Aansluitend is er om 19.15 uur een korte online kerkdienst (ook zonder kerkgangers) vanuit de Johanneskerk, in de vorm van een kort avondgebed. Helaas kunnen wij geen mogelijkheden bieden om een kaarsje aan te komen steken.

Op Witte Donderdag (9 april) en Goede Vrijdag (10 april), is er om 19.30 uur een dienst vanuit de Johanneskerk. Met Pasen is er om 10.00 uur een kerkdienst. We gaan er nu van uit dat al deze diensten alleen via internet te volgen zijn. Mocht dit anders worden dan laten we het zo snel mogelijk weten.

De vieringen op Goede Vrijdag om 15.00 uur en de Paaswake komen te vervallen. Voor de uitgevallen lezingen van Vorming en Toerusting en de excursie naar de kerk in Winterswijk worden er nieuwe afspraken gemaakt. Deze worden opgenomen in het programma voor volgend seizoen.

Met de voortdurende ontwikkeling met betrekking tot de maatregelen in verband met het corona-virus volgen wij de aanwijzingen gegeven door het RIVM. Voor vragen kunt u contact opnemen via email: info@pkn-lichtenvoorde.nl Meer informatie en namen en adressen zijn te vinden op onze website: pkn-lichtenvoorde.nl

🔔Klokken van troost en hoop🔔

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om op woensdag van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam.

Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

De Johanneskerk doet mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luidt de klokken, vanavond, woensdag 18 maart tussen 19.00 en 19.15 uur! Dus als u de klok hoort dan weet u nu waarom.

Tijdelijke sluiting Johanneskerk en Johanneshof

In navolging van het regeringsbesluit hebben we besloten om als kerk alle activiteiten in onze Johanneskerk en in de Johanneshof tot en met 6 april te laten vervallen. Op dit moment is het belangrijk om gezamenlijk te proberen de uitbreiding van het corona-virus in te dammen. Dit betekent dat bijeenkomsten, vergaderingen, koffie-inloopochtend, koorrepetities en andere activiteiten voorlopig geen doorgang kunnen vinden.

Daarnaast willen we iedereen oproepen om sociale contacten te beperken, zoals aangegeven in de richtlijnen van het RIVM. Dit betreft ook het kerkelijk bezoekwerk. Daarom het dringende advies om in deze tijd niet op bezoek te gaan namens de kerk en om in plaats daarvan gebruik te maken van bijvoorbeeld telefonisch contact. Wat betreft de kerkdiensten wordt er gezocht naar een creatieve invulling  om toch te zorgen voor een eigen kerkdienst te volgen op kerdienstgemist.nl

Kerkdiensten in de Johanneskerk

Vanwege de maatregelen i.v.m. het coronavirus zijn er de nodige vragen gesteld over de voortgang van de kerkdiensten in de Johanneskerk. In veel omringende plaatsen zijn alle kerkdiensten afgelast. Voor grote kerken met meer dan 100 te verwachten gasten is dit een begrijpelijke stap. Maar hoe zit dat in kleinere kerkgemeenschappen?

Als protestantse gemeente Lichtenvoorde kiezen we er vooralsnog voor om de kerkdiensten door te laten gaan. We verzoeken degenen die tot een kwetsbare groep behoren, hetzij vanwege de leeftijd dan wel vanwege gezondheidsklachten (zoals aangegeven door het RIVM), de vrijheid én de verantwoordelijkheid te nemen om niet naar de kerkdienst te gaan.

Op deze manier blijft er naar verwachting een kleine groep over (ruim minder dan de landelijke richtlijn van 100 personen) voor wie er royaal ruimte in de kerk overblijft. Vriendelijk verzoek om wat verspreid in de kerk te gaan zitten. Langs deze weg kunnen we op een verantwoorde manier de kerkdiensten door laten gaan en kunnen juist de thuisblijvers op een veilige manier toch deelgenoot zijn van de kerkdiensten uit hun eigen Johanneskerk. Deze kerkdiensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl en daar zoeken naar ‘PKN Lichtenvoorde’ (weblink: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1061)

De kerkdiensten zullen de komende periode een ingetogen karakter dragen. Ter wille van de veiligheid zal de AKZ-dienst op 22 maart (met veel verwachte extra gasten) komen te vervallen en worden vervangen door een reguliere viering. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen we hierop uiteraard passende maatregelen nemen. We volgen hierbij de adviezen van de overheid en de RIVM.

AKZ-kerkdienst en Kliederkerk 22 maart aangepast

Vanwege de gevolgen van het Corona virus wordt de AKZ-kerkdienst (waar we extra veel mensen hope

n te begroeten!) verplaatst naar een later te bepalen andere datum. Ook de Kliederkerk ‘s middags in de Johanneshof komt te vervallen.

De kerkdienst van 22 maart wordt nu een meer eenvoudige reguliere kerkdienst. Vooralsnog gaan de reguliere kerkdiensten gewoon door. We willen geen onnodige risico’s nemen en blijven de adviezen en richtlijnen volgen. Uiteraard blijft iedereen van harte welkom. Bij klachten geven ookwij het advies om thuis te blijven.

Vrijwilligersavond en lezing gaan niet door!

Vanwege de gevolgen van het Corona virus komt de vrijwilligersavond van de kerk te vervallen.
Ook de lezing door bisschop de Korte komt om deze reden te vervallen. We hopen volgend jaar een nieuwe afspraak te kunnen maken.

Passion Achterhoek breidt uit naar twee dagen

 

Vorig jaar was het evenement twee weken van te voren al compleet uitverkocht. Naar aanleiding van de lovende kritieken die het evenement na afloop mocht ontvangen en de verwachte belangstelling breidt de organisatie dit jaar uit naar twee dagen.

Op maandag 6 en dinsdag 7 april voert een keur aan toneelacteurs, muzikanten, prominenten en koren uit de Achterhoek opnieuw de Passion op met dit jaar als onderliggend thema ‘Jezus, een influencer met 2,2 miljard volgers’. Een eeuwenoud stuk in wel een heel eigentijds jasje. lees verder…

AKZ-dienst: vrijwilligersfeest in de Johanneskerk

Op 22 maart is er een Anders Kerk Zijn kerkdienst in de Johanneskerk. Wat zou een samenleving zijn zonder vrijwilligers? Het vele werk dat door vrijwilligers gedaan wordt (niet alleen binnen de kerk maar in allerlei stichtingen en verenigingen) is onbetaalbaar! Daarom staan in deze kerkdienst, op een heel bijzondere manier, vrijwilligers centraal. lees verder…