De jubilerende dominee.

Zondag 12 januari vond er een bijzondere dienst plaats in de Johanneskerk te Lichtenvoorde, waarin de jubilerende dominee zelf voorging. Dat was niet onopgemerkt gebleven, er was onmundig veule volk! Dominee Hinkamp nam dan ook even de tijd om rustig rond te kijken. Mensen van heinde en verre, die op welke manier dan ook op zijn pad kwamen. “Het deed hem zeer veel deugd”, zo sprak hij met een grote glimlach.

Dat Hans Hinkamp in de Achterhoek is geboren en getogen bleef ook niet onopgemerkt. Al heel snel verzoeken of hij niet eens een dienst in Achterhoeks dialect wilde verzorgen. Hij is betrokken bij de werkgroep ‘dialect en religie’, dus ook in deze bijzondere dienst hoorde toch tenminste één lied in de Achterhoekse spraoke. Met een kleine uitleg. Een geeteling, da’s ’n merel! Het was een dienst ‘op zijn Hinkamps’, voorzien van een vleugje humor. Op de psalmborden een groet van de kosters om te zien of de dominee ook vandaag wel scherp was, en zelf groette Hans Hinkamp voor de camera zijn moeder die thuis via livebeelden de kerkdienst volgde. lees verder…

AKZ-kerkdienst 23 februari

Zondag 23 februari staat de AKZ-kerkdienst (Anders kerk Zijn) in het teken van de contacten met onze partnergemeente in Herold.

Bij het laatste bezoek aan Herold was er een dynamische kerkdienst, waarin samen gebouwd werd aan de kerk. Deze aansprekende dienst staat model voor een speelse en (inter)actieve kerkdienst. Dus kom naar de Johanneskerk en laat je verrassen! De dienst begint om 10.00 uur. Voorganger is ds. Hans Hinkamp.

Vrijwilligersavond

Allereerst een woord van dank aan Rikie Ruesink, Eefje en Herman Tieltjes, Henny en Jan ter Horst en Jannie en Ab Twigt, die de afgelopen jaren de vrijwilligersavond hebben georganiseerd. Bedankt en geniet extra van de op handen zijnde vrijwilligersavond.

Ook dit jaar is er weer een vrijwilligersavond. Als dank voor uw inzet als vrijwilliger van de kerk. Een gezellige avond met een hapje en een drankje en een quiz. U bent van harte welkom op vrijdag 13 maart om 20.00 uur in de Johanneshof. Natuurlijk is uw eventuele partner ook van harte welkom. lees verder…

In gesprek 2020 – Rad van gesprek

Vorig jaar bleek het ‘Rad van gesprek’ een heel plezierige en spraakzame vorm. Het beviel zo goed dat we voor nog een ronde gaan. Bovendien zijn er nog zoveel woorden en onderwerpen onbesproken dat het zeker geen herhaling zal worden! De opzet is hetzelfde maar er is wel wat veranderd: we ruimen er deze keer een middag én een avond voor in. U kunt zelf kiezen wat u het beste uitkomt. Beide ‘rondes’ worden gehouden in de Johanneshof.

Nu klinkt het woord ‘gespreksavond’ voor sommigen misschien wat zwaar of serieus, maar de ervaring leert dat er de afgelopen jaren naast ernst en een serieus gesprek ook heel veel ruimte was voor gezelligheid. lees verder…

Mo’j ‘s kieken!

Bij de Johanneshof, naast de Johanneskerk, worden regelmatig prachtige schilderijen en foto’s geëxposeerd. Beelden waar meestal wel een verhaal achter verscholen ligt, waarom maakte diegene nou juist die foto of dat schilderij? Onlangs werd er een nieuwe expositie geopend, van Elly ten Pas. Ik heb de stoute klompen aangetrokken, en heb met Elly afgesproken om te ontdekken wie er schuil gaat achter die mooie kunstwerken.

lees verder…

Open Tafel

Wilt u één keer per maand samen gezellig eten?

Bij de ‘open tafel’ zijn weer enkele plaatsen vrij.

Elke derde vrijdag van de maand vanaf 11.30 uur

staat de tafel gedekt in de Johanneshof.

De eigen bijdrage is € 5,00 per persoon.

 

Aanmelden bij
Joke Rouwhorst, tel. 0544-373662 of

Joke Lensink, tel. 06-30625906

Kerkcafé in de Johanneskerk

Je hebt een druk bestaan en staat volop in deze drukke wereld? Tijd is een kostbaar goed. Familie, vrienden, werk, hobby’s? Dan blijft er soms weinig tijd over. Voor levensvragen, bezinning, of zomaar ontmoeting met leeftijdgenoten. Toch kunnen er heel wat vragen zijn die je bezig houden. Vragen over lief en leed, dilemma’s op het werk, zorgen over de toekomst, de wereld waarin we leven, de opvoeding van kinderen (of zorgen om de ouders), vragen over geloof of kerk… het kan en mag allemaal een plaats krijgen.

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk

autoU wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u daar moet komen. U weet ook niet met wie u mee zou kunnen rijden. Geen nood! Er zijn gelukkig altijd nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best een keer mag bellen. lees verder…

Wijziging emailadres kopij Op Weg

Het vertrouwde emailadres (vermeld in Op Weg) voor kopij voor het kerkblad Op Weg is buiten werking. Kopij voor Op Weg kan nu aangeleverd worden via email: kopij@pkn-lichtenvoorde.nl