Kliederkerk op 20 oktober

Kliederkerk is een speelse activiteit voor kinderen en (groot)ouders of begeleiders. Het is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar. De Kliederkerk is voor iedereen, of je nu wel of niet bij de kerk hoort. Op het menu staat een creatief en eigenwijs programma, met een verhaal en afsluitend een gezellige maaltijd.

Met welk verhaal we deze keer aan de slag gaan houden we nog even geheim. (Dat wil zeggen dat weten we nu nog niet maar dan wel!) Knutselen, een spelletje, wat lekkers? Het zou allemaal zomaar kunnen. Maar wat het precies wordt? Dan is er maar één mogelijkheid: zelf komen! lees verder…

Kerkproeverij 2019 – Heel de kerk bakt!

Zondag 10 november organiseert de Johanneskerk weer de Kerkproeverij. Een mooie gelegenheid om eens iemand uit te nodigen voor een bezoek aan onze kerk.

Deze keer is het thema: Heel de kerk bakt, echte liefde proef je! Een mooie verwoording in de breedste zin van het woord.

 

 

lees verder…

Bijbelzondag op 20 oktober: Ik wens jou….

Ieder jaar staan we één keer nadrukkelijk stil bij de waarde en het belang van goede Bijbelvertalingen. Dit doen we in een bijzondere dienst, met medewerking van plaatselijke vrijwilligers van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Ieder jaar staan we, in de regel de eerste zondag van oktober, stil bij de bijzondere en de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Israël.

lees verder…

Open monumentendag 2019

Zaterdag 14 september openen verschillende monumenten in Oost Gelre hun deuren voor publiek tijdens de Open Monumentendag. Dit weekend verbindt mensen met monumenten. Het laat zien dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking zijn. Op dezelfde dag vindt ook de Nationale Orgeldag plaats.

Ook onze Johanneskerk zet de deuren open. Om 12.00 uur zal organist Johan Meerdink enkele stukken ten gehore brengen op het orgel. Muzikale medewerking is er van Frank Pardijs op euphonium. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie: klik hier… 

Mo’j ‘s kieken!

Bij de Johanneshof, naast de Johanneskerk, worden regelmatig prachtige schilderijen en foto’s geëxposeerd. Beelden waar meestal wel een verhaal achter verscholen ligt, waarom maakte diegene nou juist die foto of dat schilderij? Onlangs werd er een nieuwe expositie geopend, van Elly ten Pas. Ik heb de stoute klompen aangetrokken, en heb met Elly afgesproken om te ontdekken wie er schuil gaat achter die mooie kunstwerken.

lees verder…

Deelname aan de studiekring KBO/PCOB

Op initiatief van de afdeling Lichtenvoorde van de ouderenorganisatie KBO/PCOB is er enige tijd geleden een studiekring opgezet.

Deze studiekring komt op de eerste en de derde maandagmorgen van de maand (tussen 9.30 en 11.30 uur) in “De Treffer” bijeen. lees verder…

Open Tafel

Wilt u één keer per maand samen gezellig eten?

Bij de ‘open tafel’ zijn weer enkele plaatsen vrij.

Elke derde vrijdag van de maand vanaf 11.30 uur

staat de tafel gedekt in de Johanneshof.

De eigen bijdrage is € 5,00 per persoon.

 

Aanmelden bij
Joke Rouwhorst, tel. 0544-373662 of

Joke Lensink, tel. 06-30625906

Expositie Johanneshof

 

In verband met de Paasactie wordt er door Toon Hendriks, fotograaf en anesthesieverpleegkundige, een fotoreportage tentoongesteld over onze werkzaamheden in het Soddo Christian Hospital in Ethiopië.

We zijn een groep van zes zorgverleners uit het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Onze missie is het verlagen van de moeder- en babysterfte tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed in Ethiopië. lees verder…