Zondag 7 juni dienst met lichtgebed

Zondag 7 juni, 10.00 uur: online kerkdienst vanuit de Johanneskerk. Iedereen is weer van harte welkom via kerkdienstgemist.nl, bij PKN Lichtenvoorde! In de dienstaandacht voor zwart/wit denken en kleurrijk leven.

Deze keer met ruimte voor een persoonlijk Lichtgebed. Wil jij graag voor iemand, een bepaalde situatie of gelegenheid, een lichtje laten aansteken dan kun je (tot aanvang van de viering) een email sturen naar: voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl Je kunt ook gewoon contact opnemen met ds. Hans Hinkamp.

Wil je thuis meedoen met een eigen lichtje? Dat kan natuurlijk ook door een lichtje klaar te zetten (maar let wel op de veiligheid).

Pinksterbloem

Artikel verschenen in de Elna

Wat een voorrecht is het om te wonen in onze mooie Achterhoek. Nu allerlei sociale activiteiten niet mogelijk zijn is het een heel groot goed er op uit te kunnen trekken. Want eenmaal in het buitengebied is 1,5 meter afstand houden geen enkel probleem. De natuur is op z’n paasbest. En wat zie je dan volop bloeien? De Pinksterbloem (Cardamine Pratensis). Teer en kwetsbaar geeft deze met zachte tinten kleur aan velden en waterlopen. lees verder…

Persoonlijk Lichtgebed op zondag 10 mei

Bij iedere kerkdienst in de Johanneskerk brandt de Paaskaars. Het is een verwijzing naar het licht van God, dat de duisternis overwint. Het is een teken van de opstanding van Jezus uit de dood op de paasochtend. Als kerk vieren we zo Gods liefde en trouw.

Wil jij graag voor iemand, of een bepaalde situatie of gelegenheid, een lichtje laten aansteken dan kun je een email sturen naar: voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl  Je kunt ook gewoon contact opnemen met ds. Hans Hinkamp. Wil je thuis meedoen met een eigen lichtje? Dat kan natuurlijk ook door een lichtje klaar te zetten (maar let wel op de veiligheid).

lees verder…

Uitvaartdiensten in Corona tijd

Een vraag die mij regelmatig gesteld werd in de afgelopen tijd was: ‘Hoe moet dat nu met een begrafenis? Of als er iemand overlijdt?’ Een begrijpelijke vraag. Want wat mag en kan er dan nog wel of niet?

Inmiddels heb ik hier de eerste ervaringen mee opgedaan, in het crematorium en in onze Johanneskerk. lees verder…

Bijzondere kerkdienst rond 75 jaar bevrijding 

Zondag 3 mei is er een bijzondere kerkdienst vanuit de Johanneskerk in het teken van 75 jaar bevrijding. De online kerkdienst, die begint om 10.00 uur, is te volgen via ‘kerkdienstgemist.nl’ bij ‘PKN Lichtenvoorde’. Deze keer is er medewerking van een bijzondere gast. Nog voor de corona-lockdown ging ds. Hans Hinkamp op bezoek bij mevrouw Mia Lelivelt. Hij had met haar een interview, over hoe zij (toen als 15 jarige) de oorlog en opvang van de vele onderduikers in huize Lelivelt heeft ervaren. Het interview zal in delen te zien zijn in de kerkdienst. lees verder…

Bankrekeningnummer collectes kerkdiensten

Even een kleine (maar niet onbelangrijke) correctie: het bankrekeningnummer op de achterpagina van Op Weg is niet juist (de laatste 0 moet er uit).

Het correcte nummer voor de collectes bij de kerkdiensten is: NL37 RABO 0373 7245 78.

Kerkdiensten ‘online’? Wat is dat?

Zoals het er nu naar uitziet zullen alle kerkdiensten vanuit de Johanneskerk alleen ‘online’ te volgen zijn. We proberen wekelijks een online kerkdienst te verzorgen via kerkdienstgemist.nl. De kerkdiensten zijn ook op een later tijdstip terug te kijken.

Hoe kunt u deze diensten ‘bijwonen’? Ga hiervoor naar de website ‘kerkdienstgemist.nl’, en ga dan naar PKN Lichtenvoorde. U kunt hiervoor ook de speciale Kerkdienstgemist-app downloaden.

Wilt u een bijdrage leveren aan de collecte? Dat kan op bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7245 708, of met de Givt-app. Voor meer informatie over Givt: klik hier…  De opbrengst zal in drie gelijke delen verdeeld worden onder de diaconie, de kerk en de aanvullende collecte.

Corona-nieuws Johanneskerk

De ontwikkelingen in de coronacrisis volgen elkaar snel op. Dit heeft zeker ook gevolgen voor onze kerk. Hoe nu verder? Wat gaat er nu wel/niet door? Op dit moment zijn er geen openbare activiteiten in de Johanneskerk en de Johanneshof. Dit betekent echter niet dat er niets gebeurd!

Iedere zondag, om 10.00 uur, proberen we een eigen kerkdienst te verzorgen. Deze is online te volgen op internet via de website kerkdienstgemist.nl en te vinden onder PKN Lichtenvoorde. Alle kerkdiensten zijn ook op een later tijdstip terug te kijken.

Woensdag 25 maart en op 1 april zullen, van 19.00 – 19.15 uur, de klokken luiden als teken van bemoediging en hoop. Aansluitend is er om 19.15 uur een korte online kerkdienst (ook zonder kerkgangers) vanuit de Johanneskerk, in de vorm van een kort avondgebed. Helaas kunnen wij geen mogelijkheden bieden om een kaarsje aan te komen steken.

Op Witte Donderdag (9 april) en Goede Vrijdag (10 april), is er om 19.30 uur een dienst vanuit de Johanneskerk. Met Pasen is er om 10.00 uur een kerkdienst. We gaan er nu van uit dat al deze diensten alleen via internet te volgen zijn. Mocht dit anders worden dan laten we het zo snel mogelijk weten.

De vieringen op Goede Vrijdag om 15.00 uur en de Paaswake komen te vervallen. Voor de uitgevallen lezingen van Vorming en Toerusting en de excursie naar de kerk in Winterswijk worden er nieuwe afspraken gemaakt. Deze worden opgenomen in het programma voor volgend seizoen.

Met de voortdurende ontwikkeling met betrekking tot de maatregelen in verband met het corona-virus volgen wij de aanwijzingen gegeven door het RIVM. Voor vragen kunt u contact opnemen via email: info@pkn-lichtenvoorde.nl Meer informatie en namen en adressen zijn te vinden op onze website: pkn-lichtenvoorde.nl

Tijdelijke sluiting Johanneskerk en Johanneshof

In navolging van het regeringsbesluit hebben we besloten om als kerk alle activiteiten in onze Johanneskerk en in de Johanneshof tot en met 6 april te laten vervallen. Op dit moment is het belangrijk om gezamenlijk te proberen de uitbreiding van het corona-virus in te dammen. Dit betekent dat bijeenkomsten, vergaderingen, koffie-inloopochtend, koorrepetities en andere activiteiten voorlopig geen doorgang kunnen vinden.

Daarnaast willen we iedereen oproepen om sociale contacten te beperken, zoals aangegeven in de richtlijnen van het RIVM. Dit betreft ook het kerkelijk bezoekwerk. Daarom het dringende advies om in deze tijd niet op bezoek te gaan namens de kerk en om in plaats daarvan gebruik te maken van bijvoorbeeld telefonisch contact. Wat betreft de kerkdiensten wordt er gezocht naar een creatieve invulling  om toch te zorgen voor een eigen kerkdienst te volgen op kerdienstgemist.nl

Kerkdiensten in de Johanneskerk

Vanwege de maatregelen i.v.m. het coronavirus zijn er de nodige vragen gesteld over de voortgang van de kerkdiensten in de Johanneskerk. In veel omringende plaatsen zijn alle kerkdiensten afgelast. Voor grote kerken met meer dan 100 te verwachten gasten is dit een begrijpelijke stap. Maar hoe zit dat in kleinere kerkgemeenschappen?

Als protestantse gemeente Lichtenvoorde kiezen we er vooralsnog voor om de kerkdiensten door te laten gaan. We verzoeken degenen die tot een kwetsbare groep behoren, hetzij vanwege de leeftijd dan wel vanwege gezondheidsklachten (zoals aangegeven door het RIVM), de vrijheid én de verantwoordelijkheid te nemen om niet naar de kerkdienst te gaan.

Op deze manier blijft er naar verwachting een kleine groep over (ruim minder dan de landelijke richtlijn van 100 personen) voor wie er royaal ruimte in de kerk overblijft. Vriendelijk verzoek om wat verspreid in de kerk te gaan zitten. Langs deze weg kunnen we op een verantwoorde manier de kerkdiensten door laten gaan en kunnen juist de thuisblijvers op een veilige manier toch deelgenoot zijn van de kerkdiensten uit hun eigen Johanneskerk. Deze kerkdiensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl en daar zoeken naar ‘PKN Lichtenvoorde’ (weblink: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1061)

De kerkdiensten zullen de komende periode een ingetogen karakter dragen. Ter wille van de veiligheid zal de AKZ-dienst op 22 maart (met veel verwachte extra gasten) komen te vervallen en worden vervangen door een reguliere viering. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen we hierop uiteraard passende maatregelen nemen. We volgen hierbij de adviezen van de overheid en de RIVM.