Kerkdiensten in de Johanneskerk

Vanwege de maatregelen i.v.m. het coronavirus zijn er de nodige vragen gesteld over de voortgang van de kerkdiensten in de Johanneskerk. In veel omringende plaatsen zijn alle kerkdiensten afgelast. Voor grote kerken met meer dan 100 te verwachten gasten is dit een begrijpelijke stap. Maar hoe zit dat in kleinere kerkgemeenschappen?

Als protestantse gemeente Lichtenvoorde kiezen we er vooralsnog voor om de kerkdiensten door te laten gaan. We verzoeken degenen die tot een kwetsbare groep behoren, hetzij vanwege de leeftijd dan wel vanwege gezondheidsklachten (zoals aangegeven door het RIVM), de vrijheid én de verantwoordelijkheid te nemen om niet naar de kerkdienst te gaan.

Op deze manier blijft er naar verwachting een kleine groep over (ruim minder dan de landelijke richtlijn van 100 personen) voor wie er royaal ruimte in de kerk overblijft. Vriendelijk verzoek om wat verspreid in de kerk te gaan zitten. Langs deze weg kunnen we op een verantwoorde manier de kerkdiensten door laten gaan en kunnen juist de thuisblijvers op een veilige manier toch deelgenoot zijn van de kerkdiensten uit hun eigen Johanneskerk. Deze kerkdiensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl en daar zoeken naar ‘PKN Lichtenvoorde’ (weblink: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1061)

De kerkdiensten zullen de komende periode een ingetogen karakter dragen. Ter wille van de veiligheid zal de AKZ-dienst op 22 maart (met veel verwachte extra gasten) komen te vervallen en worden vervangen door een reguliere viering. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen we hierop uiteraard passende maatregelen nemen. We volgen hierbij de adviezen van de overheid en de RIVM.

Share