Uiterlijk

We herkenden Hem niet. Qua uiterlijk zag Hij eruit als ieder mens. Zijn Joodse gezin bestond uit ouders, broers en zussen. Hij kwam uit een klein onbekend dorp. Hij was maar een arbeider en werkte met zijn handen. Zijn buren gingen er vanuit dat Hij de zoon van Jozef was. Zijn eigen broers wisten niet wie Hij was. Niemand vermoedde iets. Tot die dag. De dag dat zijn neef Hem doopte. Toen Hij uit het water kwam, daalde de Heilige Geest neer als een duif. Een stem uit de hemel zei: “Dit is mijn geliefde Zoon.” Toen wist zijn neef Johannes het. Zijn werk zat er bijna op. Hij bereidde de weg voor de Messias en nu was Hij hier. Jezus ging de woestijn in om op de proef gesteld te worden. Hij zegevierde over zijn vijand met het Woord. Satan kon het vleesgeworden Woord niet overwinnen.                                                                                                   Jezus had het DNA van zijn moeder wat hem mens maakte. Maar het bloed van zijn Vader maakte hem heilig. Hij was zonder zonde. Hij was de tweede Adam die zou winnen, waar de eerste Adam faalde, en Hij begon zijn werk. Hij riep vissers, de buitenbeentjes, belastinginners en verschoppelingen. Hij maakte ze tot Zijn vrienden. Hij maakte ze tot Zijn leiders.

De rijken schoven Hem terzijde, de aristocraten verachtten Hem. Al hun hoop was gevestigd  op  deze wereld; dit werd hun koninkrijk. Ze wilden helemaal niet dat Jezus de dienst zou uitmaken. Maar de menigten hielden van Hem en volgden Hem. Hij zorgde voor hen en genas hen. Hij sprak de waarheid tegen hen.

Religie haat het Woord van God. Haar aanhangers verzetten zich tegen de waarheid, en beloofden Hem te vernietigen. Voor deze elitegroepen was Hij niets. Zijn uiterlijk was niets. Zijn achtergrond was niets.   Zijn vaardigheden waren niets. Hij  had niets wat hun aanstond.

Toch is Hij alles wat we nodig hebben. Als we oordelen naar uiterlijk, missen we misschien het moment , en begrijpen het totaal verkeerd. Het moment waarop Jezus aanwezig is, is het moment waarop Zijn Geest in beweging komt. Het  moment waarop Hij de woorden spreekt. Hij maakt gebruik van weinig opvallende mensen. Mensen waarvan je dat het minst zou verwachten. Mensen die arm van hart zijn, maar rijk  als het gaat om zijn gunst. Hij verrast ons met Zijn uitersten. We herkennen Hem misschien niet.  Maar zij die Zijn hart volgen, zij zullen Hem herkennen.                 Zij zullen Hem in hun hart kennen.

Trudy de Jongh

Appearance   uit:
Act upon a story © Teresa E Lavergne 2021

Share